Home Blog Sếp VNPT: “Đầu tư mạnh để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng và cho quốc gia”