SHB đạt gần 2000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng vọt 66%

Năm 2017 SHB tiếp tục nhảy vọt có lợi nhuận trước thuế đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so có năm 2016 và vượt 11% kế hoạch đề ra.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa mở bán báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 trong đấy ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng tăng trưởng ấn tượng so có năm 2016 và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Cụ thể, tính đến 31/12/2017, tổng tài sản SHB đạt 277.994 tỷ đồng, tăng 19% so có thời điểm đầu năm, tiếp tục khẳng định địa vị Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam. Vốn điều lệ ở mức 11.196 tỷ đồng và tới đấy sẽ tăng lên hơn 12.036 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. Vốn tự có đạt 17.829 tỷ đồng, tăng 9%. Những kết quả này đã tạo đà cho việc nâng cao những mật độ an toàn trong làm việc của Ngân hàng và từng bước tiếp cận những mật độ an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

Cũng tính đến 31/12/2017, huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt 212.519 tỷ đồng, trong đấy tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm tỷ trọng trên 60% biểu hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.

Cùng có tăng trưởng về huy động vốn, tổng dư nợ cho vay bạn tính đến thời điểm 31/12/2017 đạt 196.131 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so có đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức an toàn 1,9%. Bên cạnh đấy, những mật độ an toàn làm việc của SHB luôn đạt và vượt so có nguyên tắc của NHNN, mật độ an toàn vốn (CAR) đạt 12% – cao hơn mức quy định của NHNN (9%).

Về kết quả kinh doanh năm 2017, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so có năm trước và vượt 11% kế hoạch.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/