So lợi nhuận nghìn tỷ ông lớn ngân hàng: Tư nhân bứt phá, ông lớn tụt hạng

Hầu hết các ngân hàng TMCP đã ra mắt kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2018. Dẫn đầu về lợi nhuận vẫn là các ngân hàng thương mại gốc nhà nước như Vietcombank, Vietinbank, BIDV.

Tuy nhiên, 1 số ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh luôn có sự làm mới mình để lôi kéo bạn như Tehcombank, VPBank, VIB, MBBank cũng đã có các kết quả kinh doanh khá ấn tượng.

6 tháng đầu năm, Vietcombank có lãi trước thuế đạt 8.017 tỷ đồng, tăng 53% so có cộng kỳ năm ngoái. Trong khi đây, tổng lợi nhuận kế toán sau thuế của Vietcombank là 6.440 tỷ đồng. Tổng lương bổng lãi và các khoản lương bổng tương tự đạt hơn 26.000 tỷ đồng.

Vietcombank cũng là ngân hàng có mức chi cho nhân viên nhiều nhất, bao gồm chi lương bổng, phụ cấp,… Thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên ngân hàng này lên đến 38 triệu đồng.

Đứng thứ hai trong số các ngân ngàng đã ra mắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay là Vietinbank. Mặc dù lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm chỉ tăng 9% so có cộng kỳ năm ngoái, nhưng cũng đã đạt hơn 5.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 VietinBank đạt 1.997 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4.170 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 25% so có cộng kỳ.

Vietinbank cũng là ngân hàng có mức chi cho nhân viên cao thứ hai trong khối các ngân hàng giai đoạn này. Tổng số cán bộ nhân viên của VietinBank ở ngày 30/06/2018 là 22.232 người. Mức lương bổng bình quân mỗi tháng của cán bộ nhân viên là 30 triệu đồng.

Trong khi đây, Techcombank đã vượt BIDV để trở thành ngân hàng có mức lãi cao thứ 3 trong 6 tháng qua có lợi nhuận gần 5.196 tỷ đồng trước thuế. Đây là mức cao kỷ lục của nhà băng này từ trước tới nay. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Techcombank là 4.150 tỷ đồng.

Tiếp sau đây là BIDV có lợi nhuận thuần từ kinh doanh của ngân hàng đứng đầu hệ thống có hơn 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc phải trích lập dự phòng tới hơn 10.000 tỷ đã khiến lãi trước thuế chỉ còn lại 5.000 tỷ đồng.

Trong khối các ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh, VPBank nổi lên là đối thủ đáng gờm có các ngân hàng kể trên có tổng lợi nhuận sau thuế riêng trong quý 2 là 1.415 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, VPBank lãi 3.504 tỷ đồng, tăng 25% so có cộng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là MBBank, có lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1.491 tỷ đồng, góp phần nâng tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 lên mức 3.040 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so có 6 tháng đầu năm 2017.

ACB cũng là 1 trong số các ngân hàng vận hành hiệu quả khi có lợi nhuận sau thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 1.317 tỷ đồng và 2.462 tỷ đồng, tăng 162% và 151% so có cộng kỳ năm ngoái.

HDBank cũng báo lãi 2.063 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước tới nay của nhà băng này. Trong khi TPBank cũng góp mặt vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ khi có lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.024 tỷ đồng, gấp đôi so có cộng kỳ.

Nhóm các ngân hàng còn lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt về lợi nhuận. Ngân hàng Phương Đông (OCB) là ngân hàng nhỏ nhưng cũng có được kết quả kinh doanh tương đối ấn tượng có lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 là 546 tỷ đồng, tăng 171% so có quý 2/2017. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay lợi nhuận sau thuế của OCB là 1.040 tỷ đồng, tăng 163% so có cộng kỳ năm ngoái.

Với VIB, ngân hàng này có tổng lợi nhuận trước thuế quý 2/2018 là 633 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 200% so có cộng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 của VIB là 506 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 921 tỷ đồng.

Với SHB, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm của SHB lần lượt đạt 433 tỷ đồng và 835 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 29%.

Đối có ngân hàng LienVietPostBank, báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng này cho thấy lợi nhuận sau thuế quý 2 đã giảm mạnh 176% so có cộng kỳ, đạt 129 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt mức lợi nhuận sau thuế là 546,344 tỷ đồng, giảm 29% so có 6 tháng đầu năm 2017.

Giải trình về sự biến động lợi nhuận sau thuế so có cộng kỳ, LienVietPostBank cho hay lý do đến từ vận hành chuyển nhượng chứng khoán đầu tư phải trích lập dự phòng do bị ảnh hưởng bởi biến động chung của phân khúc chứng khoán.

Một ngân hàng nằm trong nhóm các ngân hàng nhỏ là Bac A Bank, lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 của ngân hàng đạt 180,115 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 349,452 tỷ đồng, tăng 47% so có cộng kỳ năm ngoái.

VietBank cũng có mức lợi nhuận khiêm tốn dù đã có sự bứt phá ngoạn mục so có cộng kỳ. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 của VietBank đạt 117 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 194 tỷ đồng, tăng 211% so có 6 tháng đầu năm 2017.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lại cho thấy kết quả kinh doanh đi xuống trong quý 2 có lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 36,78 tỷ đồng, giảm 47% so có cộng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng SCB đạt lợi nhuận sau thuế là 107 tỷ đồng, tăng 19% so có cộng kỳ năm ngoái.

Còn theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank), ngân hàng đạt kết quả kinh doanh ở mức khá khiêm tốn so có mặt bằng chung các ngân hàng giai đoạn này.

Lợi nhuận sau thuế lương bổng công ty của VietA Bank trong quý 2 chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm mạnh 64% so có cộng kỳ. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh của quý 1 khả quan nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế của nhà băng này đạt 97 tỷ đồng, tăng 14% so có cộng kỳ.

Trong số các ngân hàng đã ra mắt kết quả kinh doanh quý 2, VietCapital Bank là ngân hàng hiếm hoi ghi nhận mức lỗ trong quý 2/2018 hơn 28 tỷ đồng. Kết quả này khiến lợi nhuận sau thuế quý 2 của VietCapital Bank giảm 360% so có mức lãi 10,97 tỷ đồng của quý 2/2017.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VietCapital Bank lại tăng 238% so có cộng kỳ năm ngoái, đạt 44 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/