Sở Xây dựng TP.HCM “siết” phân lô, tách thửa để kinh doanh BĐS

Để một vài khu nhà ở được hình thành sau phân lô tách thửa chắc chắn về quy hoạch, kỹ thuật hạ tầng, môi trường… Sở Xây dựng TP.HCM vừa có kiến nghị một vài quy định để quản lý.

Kể từ khi Quyết định 60/2017/QĐ- UBND (Quyết định 60) quy định quy mô tối thiểu tách thửa có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, hiện trạng phân lô phân phối nền ở một vài quận, huyện vùng ven Thành phố bắt đầu sôi động trở lại.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Quyết định 60 đã tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện quyền được tách thửa đất ở thành thị, đất ở nông thôn, đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai, thích hợp có quy hoạch phát triển thành thị của thành thị, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng thành thị. Tuy nhiên, vấn đề thứ hai là công tác triển khai đến một vài quận, huyện.

Liên quan đến việc quản lý phân lô tách thửa trên địa bàn sau Quyết định 60, mới đây Sở Xây dựng TP.HCM đã có các đề xuất đối có hiện trạng tách thửa có hình thành các con phố giao thông.

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện Quyết định 60 đã phát sinh hiện trạng phân lô phân phối nền không được quản lý theo quy định về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Từ đây làm hình thành nên một vài khu dân cư không chắc chắn quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, môi trường…

Cơ quan quản lý đề ra một vài một vàih thức quản lý hiện trạng phân lô tách thửa để kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.HCM.

Với các trường hợp tách thửa có hình thành các con phố giao thông, hạ tầng kỹ thuật để mua phân phối dưới hình thức phân lô phân phối nền, theo Sở Xây dựng là làm việc kinh doanh bất động sản chiếu theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong khi đây, Luật Nhà ở quy định dự án đầu tư thi công nhà ở là tổng thể một vài đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để thi công mới nhà ở, một vài công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở…

Do vậy, theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tách thửa đất có hình thành các con phố giao thông để mua phân phối chính là hình thức dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại của hộ gia đình cá nhân, là làm việc kinh doanh bất động sản ngoại trừ tách thửa khi thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình cá nhân tách thửa có hình thành các con phố giao thông và có kinh doanh bất động sản thì Sở Xây dựng đề xuất thực hiện lập thủ tục dự án nhà ở thương mại theo Luật Nhà ở.

Nếu tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thì Sở Xây dựng cấp phép còn thấp hơn thì thuộc thẩm quyền của quận, huyện. Trường hợp mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng thì chủ đầu tư phải thành lập công ty hoặc hợp tác xã để triển khai dự án.

Còn có tách thửa có hình thành các con phố giao thông nhưng không kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng cho rằng nên thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định 59/2015.

Theo đây, nếu tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thì chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư, kiến trúc cơ sở để Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép. Còn mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì chủ đầu tư phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để quận huyện cấp phép.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/