“Soi” cơ cấu dư nợ cho vay 6 tháng đầu năm của SHB

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), doanh thu hợp nhất trong quý 2 của ngân hàng đạt 5.227 tỷ đồng, tăng 19% so có quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của SHB đạt 10.175 tỷ đồng, tăng 22% so có 6 tháng đầu năm 2017.

Trong khi đây, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 433 tỷ đồng và 835 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 29%.

Tại thời điểm 30/6/2018, cho vay bạn ở SHB đạt 208.360 tỷ đồng, tăng 5% so có cuối năm 2017. Trong số đây, nợ có khả năng mất vốn 3.273 tỷ đồng, tương đương 6,26% tổng dư nợ cho vay và tăng 14% so có cuối năm 2017.

Trong kỳ, SHB đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chung là 46,5 tỷ đồng, số dư dự phòng cuối kỳ là 1.500 tỷ đồng.

Thuyết minh BCTC của SHB đánh giá dư nợ cho vay theo đối tượng bạn.

SHB cũng thu được 9.300 tỷ đồng từ tiền lãi vay trong 2 quý vừa qua trong tổng số 10.175 tỷ đồng từ Thu nhập lãi và một số khoản lương tương tự. Trong khi đây giá thành trả lãi huy động là 7.147 tỷ đồng trong tổng số 8.000 tỷ đồng Chi phí lãi và một số khoản phí tương tự.

Cũng ở thời điểm 30/06, tiền gửi bạn ở SHB là 219.651 tỷ đồng, tăng 13% kể từ đầu năm. Tiền gửi VND có kỳ hạn là 192.000 tỷ đồng.

Chi phí vận hành của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm là 1.303 tỷ đồng, tăng 9% so có cộng kỳ, trong đây giá thành cho nhân viên là 728 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/