Home Blog Sơn La: 50.000 đồng/kg mắc ca tươi, doanh nghiệp tranh nhau mua