Sửa thời hạn thanh toán quyền lợi người lao động khi chấm dứt hợp đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số nội dung của Bộ luật lao động.
Ảnh minh họa.

Trong đây, bổ sung quy định thời hạn chi trả ích lợi của người sử dụng lao động và người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Cụ thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm chi trả đầy đủ những khoản có liên quan đến ích lợi của mỗi bên.

Trường hợp độc đáo, thời hạn chi trả có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thuộc 1 trong những trường hợp: Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt vận hành; Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

Người sử dụng lao động nhữngh tân cơ cấu, công nghệ hoặc nguyên do kinh tế theo Điều 44 của Bộ luật lao động hoặc sáp nhận, hợp nhất, chia tách công ty, hợp tác xã, chuyển quyền có, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của Bộ luật lao động.

Nghị định cũng bổ sung quy định tiền thu nhập làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Cụ thể, tiền thu nhập làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định ở Khoản 5 Điều 42 hoặc Khoản 2 Điều 43 của Bộ luật lao động là tiền thu nhập theo hợp đồng lao động ở thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/