Tại sao em trai Bầu Đức phải bán cổ phiếu HAG?

260.000 cổ phiếu HAG của ông Đoàn Nguyên Thu, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, vừa bị phân phối giải chấp để thu hồi nợ.

Theo tài liệu vừa được mở phân phối trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, ông Đoàn Nguyên Thu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa phải phân phối lượng lớn cổ phiếu HAG.

Cụ thể, trong phiên chuyển nhượng ngày 4/4, ông Đoàn Nguyên Thu đã phân phối 260.000 cổ phiếu HAG. Sau chuyển nhượng, em trai của Bầu Đức chỉ còn nắm giữ gần 6,2 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng mật độ 0,67%.

Nguyên nhân phân phối số cổ phiếu trên là do hệ thống Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt thực hiện phân phối giải chấp chứng khoán cầm cố để thu hồi nợ vay.

Được biết, ông Đoàn Nguyên Thu sinh năm 1977, là người con thứ ba trong gia đình của Bầu Đức. Trên website của HAGL Agrico ra mắt ông Thu có trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế TP.HCM), thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Fullerton, Hoa Kỳ).

Ông Thu làm việc ở HAGL từ năm 1999 đến nay, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị HAGL Agrico, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc HAGL và chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần gỗ HAGL. Ông Thu còn được biết đến là người em hỗ trợ tích cực cho Bầu Đức trong việc điều hành và quản lý ở tập đoàn HAGL.

Trước đây, ngày 30/3, HAGL đã có giải trình chênh lệnh kết quả làm việc kinh doanh giữa báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 so có năm 2016 được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Theo đây, lợi nhuận sau thuế lương công ty năm 2017 của HAGL lỗ 465,5 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lại lãi 383 triệu đồng. HAGL lý giải do một số khoản như doanh thu gộp, doanh thu tài chính, lương khác… giảm, trong khi kinh phí tài chính lại tăng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/