Tăng cường ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến về tăng cường một số phương pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn một số hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ lý do.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo 389, một số bộ, ngành, địa phương chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị, lực lượng theo tính năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số phương pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam ở Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26/9/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, lợn không rõ lý do.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát một số cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, một số chợ đầu mối, một số trọng điểm giết mổ gia súc chắc chắn phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh một số hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ lý do.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình về bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhất là tình hình dịch bệnh và một số vận hành buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn ở một số địa bàn biên giới để chủ động triển khai một số phương pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.

Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền trên một số phương tiện báo chí, truyền thông về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và một số chương trình, kế hoạch hành động của một số bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, địa phương; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra vận hành buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ lý do,… trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/