Tăng lương tối thiểu vùng 2019: Chốt phương án tăng 5,3% trình Chính phủ

100% thành viên Hội đồng Tiền lương bổng Quốc gia đều nhất trí phương án tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2019 lên 5,3%.
Kết thúc phiên họp thứ 3 của Hội đồng tiền lương bổng quốc gia sáng nay ở Hải Phòng, một vài bên đã bỏ phiếu xác định mức tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3%, tức mức tăng cao nhất là 200.000 đồng/tháng.

Chốt phương án tăng tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3% để trình Chính phủ.

Theo kết quả bỏ phiếu, tất cả 15/15 thành viên của Hội đồng Tiền lương bổng Quốc gia đều chấp nhận có phương án tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2019 lên 5,3%.

Theo đây, vùng 1 tăng lên 4.180.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng); vùng 2 lên 3.710.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng); vùng 3 lên 3.250.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng/tháng); vùng 4 lên 2.920.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng).

Chủ tịch Hội đồng Tiền lương bổng Quốc gia Doãn Mậu Diệp cho biết, ở phiên họp cuối cộng này, tổ kỹ thuật của Hội đồng tiền lương bổng Quốc gia đã tổng hợp đưa ra hai phương án để lấy ý kiến biểu quyết tăng lương bổng tối thiểu vùng năm 2019; đây là phương án 1 là 5,3% và phương án 2 là 6,1%. Cuối cộng, phương án tăng 5,3% được 100% một vài thành viên của Hội đồng tiền lương bổng chấp nhận.

Phương án tăng lương bổng tối thiểu vùng 2019 mức 5,3% sẽ được Hội đồng Tiền lương bổng Quốc gia trình lên Chính phủ để quyết định mức tăng lương bổng năm 2019.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/