Tăng trưởng cho vay thấp, nợ xấu của VPBank và FE Credit cùng tăng

Trong 9 tháng đầu năm, dư nợ của CommCredit tăng trưởng hơn 15% so có đầu năm, nhanh hơn mức tăng trưởng dư nợ 9,5% của toàn ngân hàng, và chiếm gần 17% tổng dư nợ.

Cho vay tiêu dùng chậm lại

Theo báo cáo tài chính của VPBank, 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6,13 ngàn tỷ đồng, tăng 8,7% so có cộng kỳ và đã đi vào vận hành 57% kế hoạch năm.

Tăng trưởng lương vận hành tăng 25,8%, trong khi mức tăng của cộng kỳ năm 2017 là 48,3% và cộng kỳ năm 2016 là 40,3%.

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 23,3%, trong khi mức tăng trưởng cộng kỳ năm 2017 là 33,2% và cộng kỳ năm 2016 là 61,4%.

Đáng chú tâm, so có 1 số năm trước, doanh nghiệp con FE Credit tiếp tục ghi nhận tăng trưởng chậm hơn và đóng góp thấp hơn vào lương hợp nhất của VPBank.

Do sự tăng thêm tranh giành, tăng trưởng cho vay tiêu dùng ở cả ngân hàng mẹ VPBank và doanh nghiệp con FE Credit đều chậm hơn so có cộng kỳ. Cuối quý 3/2018, dư nợ cho vay bạn hợp nhất tăng 9,5% so có đầu năm, thấp hơn đáng kể so có mức tăng trưởng cộng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ vẫn đạt mức 11,3% so có đầu năm trong khi tăng trưởng cho vay bạn của FE Credit chỉ đạt 4,2%. Các chỉ số này giảm mạnh nếu so sánh có mức tăng trưởng cho vay bạn của FE Credit 9 tháng đầu năm 2017 là 28,3%, và mức tăng trưởng của cả năm 2017 là 39,5%. Mức tăng trưởng cho vay bạn của ngân hàng mẹ cũng tăng tới 22,5% trong năm 2017.

Thực tế FE Credit không phải là doanh nghiệp tài chính duy nhất có mức tăng trưởng cho vay khiêm tốn. HD Saison, 1 doanh nghiệp tài chính thuộc HDBank cũng chỉ đạt mức tăng trưởng cho vay 5,0% trong 9 tháng đầu năm.

Một ví dụ cho thấy hai doanh nghiệp tài chính có thị đa số trong số 1 số doanh nghiệp tài chính giai đoạn này đang thất thế so có 1 số ngân hàng về mức tăng trưởng cho vay tiêu dùng. Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của Vietcombank, ngân hàng tiếp tục đạt công đoạn ấn tượng trong mảng cho vay bán lẻ có tốc độ tăng trưởng từ đầu năm đến nay đạt 31,1% trong bối cảnh tăng trưởng trung bình ở FE Credit và HD Saison chỉ đạt 4,6%.

Tăng trưởng cho vay ở FE Credit giảm đáng kể.

Nợ xấu tăng mạnh

Đáng chú tâm, nợ xấu tăng mạnh ở cả FE Credit và ngân hàng mẹ VPBank. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank, nợ xấu hợp nhất đã tăng mạnh từ 3,4% vào cuối năm 2017 lên mức 4,7% vào cuối quý 3/2018.

Đối có FE Credit, mật độ nợ xấu tăng từ 5,0% cuối năm 2017 lên mức 6,4% vào cuối quý 3/2018. Nợ nhóm 2 và nợ nhóm 3 tăng tương ứng 24% và 60% kể từ đầu năm (Cùng kỳ năm 2017 nợ nhóm 2 và nhóm 3 chỉ tăng lần lượt 19,6% và 2,7%).

Đồng thời, mật độ nợ xấu của ngân hàng mẹ VPBank là 4,2% ở thời điểm cuối quý 3/2018, trong khi cộng kỳ năm 2017 nợ xấu chỉ tăng 2,6%.

Theo lý giải của VPBank, mật độ nợ xấu cao đến từ 2 lý do gồm: Việc điều chỉnh phân loại nợ theo phân loại nợ của NHNN, dẫn đến nợ xấu tính đến cuối quý 3/2018 của VPBank tăng hơn 12% kể từ đầu năm. Ngoài ra, việc giải ngân khoản vay mới thấp cũng là lý do dẫn đến hiện trạng trên.

Một nguồn gốc khác, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tăng trưởng cao của nợ vay không tài sản chắc chắn cũng góp phần khiến mật độ nợ xấu cao hơn ở ngân hàng mẹ.

Cụ thể là sự tăng trưởng mạnh của dư nợ không có tài sản chắc chắn ở khối CommCredit của VPBank (Khối tín dụng tiểu thương – cung cấp 1 số khoản vay không có chắc chắn cho hộ gia đình và tiểu thương).

Trong 9 tháng đầu năm, dư nợ của CommCredit tăng trưởng hơn 15% so có đầu năm, nhanh hơn mức tăng trưởng dư nợ 9,5% của toàn ngân hàng, và chiếm gần 17% tổng dư nợ.

Do tăng trưởng tín dụng thấp trong 9 tháng đầu năm, VPBank đã giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trước thuế cho cả ngân hàng mẹ và FE Credit.

Theo kịch bản cơ sở, VPBank chuẩn bị dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ và FE Credit sẽ tăng trưởng lần lượt là 15% và 10%; lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 9.234 tỷ đồng, tăng 14%.

Phân khúc cho vay tiêu dùng suy giảm cộng có nợ xấu tăng mạnh đã khiến mức định giá tương đối (P/B) của cổ phiếu VPB giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Ở mức giá giai đoạn này, VPB đang chuyển nhượng ở mức P/B dự phóng 2018 là 1,7 lần, thấp hơn đáng kể so có đầu năm nay và thấp hơn 1 chút so có P/B trung bình ngành.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, vốn điều lệ của VPBank tăng 64% nhờ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP. Ngân hàng tạm thời đình trệ kế hoạch phát hành riêng lẻ do điều kiện bất lợi của phân khúc chứng khoán.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/