Tăng trưởng GDP năm 2017 vượt dự báo, đạt 6,81%

Vượt một vài tiên đoán và kế hoạch đề ra, tăng trưởng kinh tế cả năm 2017 đạt 6,81% – là mức cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đấy.

Tăng trưởng GDP vượt tiên đoán đạt 6,81% cả năm 2017

Số liệu được Tổng cục Thống kê mở bán ở buổi họp báo chiều ngày 27/12. Theo đây, tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm 2017 đạt 6,81% so có năm 2016.

Tăng trưởng GDP qua một vài năm từ 2008 – 2017

Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Trong đây, quý I tăng trưởng GDP quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,17%; quý III có sự đột phá và tăng 7,46%. Quý IV mức tăng trưởng vượt bậc đạt 7,65%.

Điều này giúp kéo tăng trưởng cả năm lên mức 6,81%.

Trong khi đây, ở cuộc họp báo quý III, Tổng cục Thống kê cho biết quý IV chỉ cần đạt 7,31% để đạt mục tiêu cả năm tăng trưởng 6,7%. Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm khi ấy cũng phân tách kể từ năm 2011 chưa có quý IV năm nào đạt mức tăng trưởng cao được bởi thế.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế “thần kỳ” đã đưa Việt Nam vượt mọi tiên đoán và vượt mục tiêu kì vọng.

Tăng trưởng GDP qua một vài quý năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê, để có mức tăng trưởng vượt bậc này, đâyng góp chính nhờ kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản có sự bình phục đáng kể có mức tăng 2,9%, góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Khu vực công nghiệp và thi công tăng 8%, đâyng góp vào 2,77 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 7,44% đâyng góp 2,87 điểm phần trăm.

Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so có năm 2016.

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2017, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,35% so có năm 2016, đâyng góp 5,52 điểm phần trăm (trong đây tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư đâyng góp 5,04 điểm phần trăm). Tích lũy tài sản tăng 9,8%, đâyng góp 3,30 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở hiện trạng nhập siêu làm giảm 2,01 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/