Tăng trưởng tín dụng năm 2017 ước đạt 18%, nợ xấu còn 9,5%

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa dẫn nguồn từ 1 lãnh đạo cấp vụ của Ngân hàng Nhà nước cho biết: tăng trưởng tín dụng tính đến 31/12/2017 ước dao động 18,06%. Con số này thấp hơn dao động 3% so có mục tiêu Chính phủ điều chỉnh.

Xét về cơ cấu kỳ hạn, tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn có xu hướng giảm sau khi tăng liên tục trong GĐ 2013- 2016. Tín dụng trung dài hạn chiếm 53,7% tổng tín dụng (năm 2016 là 55,1%).

Điều này cho thấy, tình hình phát hành một số công cụ nợ dài hạn của một số công ty bắt đầu khởi sắc. Phân theo ngành nghề, tín dụng đối có một số ngành công nghiệp, thương mại và làm việc dịch vụ khác chiếm tỷ trọng 78,4%, tăng 21,8%; trong khi mật độ này của 2016 là 77,8%.

Ngoài ra, tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp tăng dao động 18,7% (chiếm tỷ trọng dao động 8,11% tổng tín dụng). Cùng đấy, tỷ trọng tín dụng vào làm việc kinh doanh BDS và thi công giảm nhẹ, mức tăng đạt 12,2% so có năm 2016, chiếm 15,8% tổng tín dụng (năm 2016 là 17,1%).

Đáng chú tâm, trong dư nợ cho vay làm việc dịch vụ khác, cho vay đối có ngành làm việc làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình có mức tăng trưởng mạnh nhất và chiếm tỷ trọng càng ngày càng cao trong cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, tỷ trọng tăng từ 8,8% (năm 2012) lên dao động 16,1% năm 2017.

BVSC cho tằng việc tín dụng tiêu dùng tăng trưởng nhanh là tín hiệu tích cực về cầu tiêu dùng hộ gia đình nhưng mặt khác đấy là lĩnh vực cho vay khá rủi ro đối có một số ngân hàng nên vẫn cần sự theo dõi sát sao của NHNN.

Trong 1 diễn biến khác, theo báo cáo được mở bán mới đấy của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng giảm mạnh từ đầu năm 2017 đến nay xuống 9,5% từ mức 11,9%. Nợ xấu giảm chủ yếu do một số khoản nợ xấu tiềm ẩn trong nợ cơ cấu lại, trái phiếu công ty, và một số khoản phải thu ngoại khu khó thu hồi giảm.

Báo cáo của NFSC cũng nhấn mặc mật độ nợ xấu ở một số tổ chức tín dụng, NHTM yếu kém vẫn còn ở mức cao. Tính cho cả năm 2017, hệ thống đã xử lý được dao động 70 nghìn tỷ đồng nợ xâu, tăng 40% so có năm 2016. Trong đấy, thu nợ từ bạn chiếm 54%, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 42,3%, phát mãi tài sản chiếm 2,3%.

Đáng chú tâm trong năm qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu, căn bản tháo gỡ được một số vướng mắc về pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/