Home Blog Tạo cung cầu giả để thao túng, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng