Tập đoàn FLC bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung làm Tổng giám đốc

Ngày 18/7/2018, Tập đoàn FLC ra mắt Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc thay người tiền nhiệm là ông Trần Quang Huy.

Nửa cuối năm 2018 và một số năm tới, bên cạnh nhiệm vụ duy trì địa vị nhà phát triển BDS nghỉ dưỡng dẫn đầu Việt Nam có một số công trình nghỉ dưỡng nguyên tắc quốc tế trên khắp cả nước, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu tiếp tục triển khai và mở rộng hiệu quả vận hành trên nhiều lĩnh vực bổ trợ quan trọng như hàng không, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, golf,… ở phân khúc trong nước và quốc tế.

Bà Hương Trần Kiều Dung

Những thử thách này đặt Tập đoàn FLC trước đề nghị đổi mới thích hợp, cả về bộ máy quản trị và bộ máy điều hành.

Bà Hương Trần Kiều Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp, có gần 20 năm bí kíp giải đáp về quản trị công ty, giải đáp thi công, triển khai dự án, đầu tư, chuyển nhượng và sáp nhập ở Việt Nam.

Bên cạnh chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC trong GĐ từ tháng 3/2017 đến nay, bà Hương Trần Kiều Dung từng giữ địa điểm lãnh đạo một số đơn vị vận hành trong lĩnh vực nòng cốt của Tập đoàn FLC như luật, BDS, dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng, thi công, nông nghiệp công nghệ cao… Bà cũng từng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn FLC trong GĐ 2015 – 2017.

Kinh nghiệm dày dặn và phong phú của bà Hương Trần Kiều Dung được Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC phân tích là thích hợp cho chiến lược phát triển của Tập đoàn trong GĐ sắp tới.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/