Home Blog Tập đoàn TH đoạt giải quốc tế “Chăm sóc khách hàng xuất sắc của năm”