Tập đoàn Thạch Bàn, Constrexim-Meco nằm trong top đầu nợ thuế tại Hà Nội

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách một vài công ty nợ thuế tháng 12/2018. Theo đây, có 112 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất có số nợ hơn 138 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai trên trang Website của Cục 1.752 đơn vị nợ tiền thuế, phí, một vài khoản thu liên quan đến đất có tổng số tiền nợ đã đăng công khai là hơn 6.460 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 824 công ty và dự án nộp hơn 825 tỷ đồng.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội tiếp tục công khai tháng 12/2018 danh sách 112 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất có số nợ 138 tỷ đồng. Trong đây có 2 công ty nợ hơn 4,3 tỷ triệu đồng tiền sử dụng đất (số nợ tính đến thời điểm 31/10/2018) và 110 công ty nợ thuế, phí có số tiền hơn 133,8 tỷ đồng (số nợ tính đến thời điểm 31/10/2018).

Công ty cổ phần tập đoàn Thạch Bàn nợ thuế tính đến ngày 31/10/2018 là hơn 49,6 tỷ đồng.

Trong số một vài đơn vị nợ thuế phí đợt này, có 11 công ty nợ có số tiền hơn 96 tỷ đồng đã đăng công khai từ một vài năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017). Tuy nhiên, số nợ của một vài công ty này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lại đối có một vài đơn vị này trong đợt tháng 12/2018. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần tập đoàn Thạch Bàn (MST 0100107444) có số nợ tính đến ngày 31/10/2018 là hơn 49,6 tỷ đồng.

Danh sách công ty lần đầu bị công khai, Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Vân Phong đứng đầu có số nợ hơn 5,3 tỷ đồng. Tiếp theo là một vài đơn vị như Công ty Cổ phần Công nghiệp Tùng Giang nợ hơn 3,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn – Hà Nội nợ 2,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Eng Huake Việt Nam nợ 2,4 tỷ đồng. Nhiều công ty còn lại đều nợ dưới 2 tỷ đồng, trong đây có nhiều công ty về thi công.

Đặc biệt, danh sách còn tiếp tục công khai 11 công ty đã công khai từ một vài năm trước (năm 2015, 2016 và 2017) nhưng tới nay vẫn “chây ỳ” nợ thuế, tổng số tiền hơn 96,7 tỷ đồng tiền thuế. Trong đây, công ty bị bêu tên nhiều lần và có sổ nợ thuế “khủng” nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn có số nợ tính đến ngày 31/10/2018 là hơn 49,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Constrexim-Meco nợ hơn 25,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội nợ 9,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội cộng Công ty Cổ phần Thịnh An đều nợ 4,8 tỷ đồng. 7 công ty còn lại nợ dưới 1 tỷ đồng.

Danh sách công khai tháng 12 cũng nêu tên 2 công ty nợ tiền sử dụng đất là Công ty CP Công trình giao thông 1 tính đến hết 31/10 còn nợ hơn 3,6 tỷ đồng và Công ty CP Lilama Hà Nội nợ 714 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp có một vài cơ quan liên quan, đề xuất một vài cấp có thẩm quyền tiến hành một vài giải pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, độc đáo đối có một vài công ty, một vài chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không đã đi vào hoạt động nghĩa vụ có Ngân sách nhà nước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/