Home Blog Techcombank: 9 tháng lãi trước thuế 7,7 nghìn tỷ đồng, nợ xấu tăng 32,7%