Techcombank báo lãi kỷ lục nhưng thu nhập nhân viên giảm 3 triệu đồng/tháng

Ngân hàng Techcombank ngày 24/7 đã báo lãi kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2018, gấp đôi so có cộng kỳ 2017.

Theo kết quả được ra mắt, đến cuối tháng 6/2018, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 5.196 tỷ đồng, tăng 90% so có cộng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 4.150 tỷ đồng, mức cao kỷ lục của ngân hàng này từ trước tới nay.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lương bổng lãi thuần của ngân hàng đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 15% so có cộng kỳ; lãi ròng từ tài sản tài chính tăng 58% đạt 940 tỷ đồng; lương bổng khác đạt 1.488 tỷ đồng tăng 33% so có cộng kỳ. Tổng lương bổng từ làm việc đạt 8.659 tỷ đồng, tăng 20% so có cộng kỳ.

Tính đến 30/6/2018, lượng tiền gửi của bạn (bao gồm tiền gửi có/không có kỳ hạn, tiền ký quỹ) đạt 186.283 tỷ đồng, tăng 9% so có thời điểm cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, giá thành làm việc của Techcombank là 2.418 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so có cộng kỳ. Trong đây, lương bổng nhân viên và giá thành liên quan cho nhân viên là 1.439 tỷ đồng.

Tổng số cán bộ, nhân viên Techcombank ở ngày 30/6 là 8.765 người. Tiền lương bổng bình quân tháng là 23 triệu đồng/người; lương bổng bình quân tháng là 28 triệu đồng/người. Mức lương bổng bình quân tăng 4 triệu đồng/người/tháng so có cộng kỳ năm ngoái, nhưng tổng lương bổng bình quân lại giảm 3 triệu đồng/người/tháng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/