TFA giúp tiết kiệm hơn 1 ngày thời gian thông quan hàng xuất khẩu

Ngoài 1 số thời cơ có lại, TFA cũng đặt ra 1 số gặp khó thách thức trong bối cảnh năng lực đội ngũ và trình độ công nghệ của Việt Nam còn hạn chế, chưa cung cấp được tất cả đề nghị đổi mới và cải 1 sốh theo nội dung TFA.

Chiều 22/8, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo về việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tài liệu trong buổi họp báo.

Tổng cục Hải quan tài liệu theo báo cáo thương mại địa cầu 2015, việc thực hiện đầy đủ TFA có thể giảm trung bình 14,3% giá thành chuyển nhượng và thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu lên tới 1.000 tỉ USD mỗi năm.

Ngoài ra, TFA cũng được phân tích có khả năng tiết kiệm 1,5 ngày thời gian thông quan hàng nhập khẩu, giảm 47% so có mức trung bình giai đoạn này và tiết kiệm gần haingày thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, giảm 91% so có mức trung bình giai đoạn này.

TFA sẽ tạo động lực thúc đẩy 1 số vận hành thương mại hàng hóa quốc tế và có lại lợi ích chung cho 1 số quốc gia thành viên WTO, độc đáo là 1 số quốc gia đang phát triển.

Việc tham dự TFA và triển khai 1 số cam đoan theo hiệp định sẽ góp phần đẩy mạnh công đoạn cải 1 sốh thủ tục hải quan, dễ làm và chuẩn hóa, tăng cường tính minh bạch trong quy trình thủ tục hải quan, hỗ trợ công ty nhỏ và vừa bước đầu xuất khẩu, lôi kéo thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vận hành sản xuất và xuất khẩu ra phân khúc nước ngoài.

Nhưng ngoài 1 số thời cơ có lại, TFA cũng đặt ra 1 số gặp khó thách thức trong bối cảnh năng lực đội ngũ và trình độ công nghệ của Việt Nam còn hạn chế, chưa cung cấp được tất cả đề nghị đổi mới và cải 1 sốh theo nội dung TFA.

Bên cạnh đây, đề nghị cải 1 sốh thủ tục liên quan đến thương mại ở biên giới đòi hỏi sự tham dự không chỉ của cơ quan hải quan mà cả sự tham dự của 1 số cơ quan quản lý chuyên ngành để tăng cường hiệu quả quản lý, thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp nghiêm ngặt có 1 số cơ quan có liên quan trong việc đã đi vào hoạt động khuôn khổ pháp lý để thực thi hiệp định, sửa đổi, bổ sung 1 số văn bản pháp luật trong nước có liên quan nhằm cung cấp 1 số nghĩa vụ cam đoan theo hiệp định.

Thúc đẩy việc thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia nhằm tối ưu hóa 1 số phương pháp tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại; đẩy mạnh tiến hành quản lý rủi ro; thu hẹp danh mục phải kiểm tra chuyên ngành, chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang sau thông quan, chấm dứt hiện trạng chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/