Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng giữa BNG Việt Nam và Venezuela

Ngày 18/9, ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã cộng Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Venezuela Ruben Dario Molina áp dụng phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng giữa Bộ Ngoại giao hai nước lần thứ VII.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã cộng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Venezuela Ruben Dario Molina áp dụng phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng.

Tại phiên Tham khảo chính trị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thảo luận một vài phương pháp nhằm thúc đẩy Bên cạnh đó quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, thảo luận về một vài vấn đề khu vực và quốc tế cộng quan tâm.

Bộ Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy thảo luận đoàn và tiếp xúc song phương, triển khai cam đoan của Lãnh đạo cao cấp hai nước, nâng cao hiệu quả quan hệ thương mại, đầu tư song phương, một vài dự án hợp tác về nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật; duy trì không ngừng nghỉ một vài cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tiếp tục đã đi vào vận hành khuôn khổ pháp lý cho thảo luận hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí phối hợp một vài vận hành kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2019.

Hai bên cũng thảo luận sâu rộng về một vài vấn đề quốc tế và khu vực cộng quan tâm, nhất trí quan điểm giải quyết tranh chấp giữa một vài quốc gia bằng một vài phương pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/