Thanh tra các dự án của Công ty Lã Vọng tại Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thanh tra những dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và những đơn vị thành viên trên địa bàn đô thị Hà Nội.
Một cơ sở kinh doanh của tập đoàn Lã Vọng ở khu dân cư Trung Hòa (Hà Nội). Ảnh: VTC

Xét báo cáo của UBND đô thị Hà Nội về kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về việc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và những đơn vị thành viên được ưu ái giao nhiều khu “đất vàng” ở Hà Nội để thực hiện dự án BDS, sản xuất kinh doanh, giao thông theo hình thức hợp đồng BT, trong đây có 1 số dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và ý kiến của những cơ quan liên quan,

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham dự của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện những dự án nêu ở văn bản số 62/BC-UBND ngày 5/3/2018 của UBND đô thị Hà Nội.

Thủ tướng giao đoàn thanh tra liên ngành kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan về những vấn đề liên quan và kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/