Thanh tra đột xuất ngân hàng cho vay “đổ tiền” vào bất động sản

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ áp dụng thanh tra đột xuất các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực BDS, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ,…

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa ban hành Chỉ thị số 04 /CT-NHNN về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018.

Ảnh minh họa

Theo đây, Thống đốc đề nghị kiểm soát nghiêm ngặt tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng của toàn hệ thống cũng như từng tổ chức tín dụng (TCTD) theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra; Không tham khảo, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc trưng, như 1 số NHTM tham dự tái cơ cấu trong năm 2018 đối có các TCTD yếu kém). Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như BDS, chứng khoán, BOT, BT giao thông;…

Kiểm soát chặt việc cho vay bằng ngoại tệ, giảm dần và có công đoạn chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ.

Tạo điều kiện cho người dân, công ty tiếp cận vốn vay, đặc trưng là hợp tác xã, công ty nhỏ và vừa. Chủ động triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện chính sách bán hàng khuyến khích công ty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đây, phấn đấu hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt/chấp thuận chủ trương đối có phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu của các TCTD. Theo dõi, giám sát nghiêm ngặt tình hình, công đoạn thực hiện phương án tái cơ cấu của TCTD.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, giám sát, trong đây tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro, yếu kém, nguy cơ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Tiến hành thanh tra đột xuất các TCTD có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao vào lĩnh vực BDS, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ,…

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong làm việc ngân hàng, nhất là các hành vi vi phạm đã được cảnh báo; Kiên quyết xử lý các TCTD không chấp hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và không thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thống đốc cũng đề nghị các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 đã được thông báo, chắc chắn tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; chủ động phân tách phân tách tình hình để kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn làm việc cho vay, xử lý nợ xấu cũ, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/