Thế giới Di động phát hành thêm cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa ra mắt kế hoạch phát hành 12.911.921 cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp và một vài doanh nghiệp con (ESOP) có mức giá 10.000 đồng.

Số cổ phiếu này tương đương 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và sẽ bị hạn chế mua bán trong 4 năm, có mỗi năm 25% số cổ phiếu đã nhận được tự do mua bán. Sau đợt phát hành này, room khối ngoại sẽ sớm mở trở lại, thêm 6,32 triệu cổ phiếu.

Trong 10 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu chưa soát xét là 72.275 tỷ đồng, tăng 35,6% so có cộng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 2.413 tỷ đồng, tăng 33,2% so có cộng kỳ, đã đi vào làm việc 84% và 93% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm của doanh nghiệp.

Theo từng mảng kinh doanh, chuỗi cửa hàng Thế giới di động đạt doanh thu 29.386 tỷ đồng có 1.038 cửa hàng đang làm việc tính đến cuối tháng 10. Chuỗi Điện máy xanh đạt doanh thu 39.565 tỷ đồng có 740 cửa hàng đang làm việc. Chuỗi bách hóa Xanh đạt doanh thu 3.267 tỷ đồng có 412 cửa hàng đang làm việc.

Trong khi đây, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng bách hóa cũng được cải thiện, từ 650 triệu đồng/tháng trong tháng 3 lên 1,05 tỷ đồng trong tháng 10. Trong đây một vài cửa hàng nguyên tắc, gồm thịt tươi và cá sống đạt doanh thu bình quân 1.150 triệu đồng/tháng.

Với chuỗi cửa hàng Thế giới di động đã bão hòa, động lực tăng trưởng của MWG chuyển sang mảng hàng tiêu dùng. Trong khi đây, chuỗi Bách hóa Xanh vẫn trong GĐ đầu đi vào làm việc, tỷ suất lợi nhuận của chuỗi Bách hóa Xanh vẫn thấp hơn tỷ suất lợi nhuận chung.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/