Thống đốc: Khó phát hiện và kiểm soát đối với sở hữu chéo ngân hàng

Trả lời chất vấn của ĐBQH về hiện trạng có chéo giữa 1 số TCTD, Thống đốc NHNN khẳng định trong thời gian vừa qua, NHNN đã chỉ đạo và giám sát 1 số TCTD để đẩy nhanh công đoạn xử lý 1 số vi phạm về giới hạn có cổ phần, có chéo.

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, NHNN xử lý và giám sát giới hạn có cổ phần, có chéo ở 1 số tổ chức tín dụng (TCTD) thông qua đề nghị giao dịch, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất và mua lại cổ phần của 1 số TCTD. Đến nay tình hình có cổ phần và có chéo đã giải quyết được căn bản, tình hình của 1 số ngân hàng cũng minh bạch và đại chúng hơn. Tình trạng của cổ đông và nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng đã được nhận diện và xử lý, kiểm soát 1 bước quan trọng. Các nhóm chi phối vận hành ngân hàng đã giảm mạnh.

“Cho đến nay, không còn 1 số cá nhân có trên 5% vốn điều lệ ở 1 số ngân hàng thương mại cổ phần. Số cặp TCTD có chéo trực tiếp lẫn nhau đã giảm từ 7 cặp năm 2012, đến nay còn 2 cặp. Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp từ 56 cặp năm 2012, giai đoạn này còn 2 cặp. Số tổ chức tín dụng có cổ đông có chiếm trên 15% từ năm 2012 là 19 TCTD, giai đoạn này còn 4 TCTD.”, Thống đốc cho biết.

Tuy nhiên, Thống đốc nêu thực tiễn vừa qua cũng cho thấy 1 điều, có chéo cũng là 1 vấn đề khá phức tạp, rất khó phát hiện và kiểm soát đối có các trường hợp cố tình nhờ người đứng tên hộ.

“Những trường hợp cố tình nhờ người đứng tên hộ là vi phạm pháp luật, đòi hỏi thanh tra pháp nhân và thanh tra rất kỹ lưỡng mới có thể phát hiện, hoặc là 1 số cơ quan công dụng có quá trình điều tra mới phát hiện được các hành vi có chéo này. Các vi phạm về giới hạn có cũng như có chéo đã được xử lý 1 bước, tuy nhiên vẫn còn 1 số 1 số hiện tượng như Đại biểu Quốc hội nêu. Nguyên nhân của hiện trạng này là do việc thoái vốn của 1 số cổ đông thời gian qua cũng có các gặp khó nhất định do chưa tìm được đối tác để mua lại phần vốn đây.”

Một số gặp khó vướng mắc được nêu ra ở diễn đàn Quốc hội là, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành có diện tích lớn có thể gây tổn thất cho 1 số TCTD và 1 số doanh nghiệp nhà nước, vì có nhiều doanh nghiệp nhà nước có cổ phần ở 1 số TCTD. Việc thoái vốn cũng liên quan đến điều kiện phân khúc và vận hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư cũng có gặp khó về nguồn vốn, gây cản trở việc đẩy nhanh công đoạn thoái vốn.

Để khắc phục và xử lý vấn đề có chéo, ở dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đang trình Quốc hội, NHNN đã sửa đổi, bổ sung 1 số quy định liên quan như khái niệm “người có liên quan” để tạo cơ sở xác định được cổ đông đích thực và cổ đông hưởng lợi cuối cùng; Tăng thẩm quyền và trách nhiệm của NHNN trong việc kiểm soát 1 số cổ đông và nhóm 1 số cổ đông lớn.

Vietcombank hiện đang có cổ phần ở 5 ngâng hàng khác.

NHNN cũng đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung 1 số nguyên tắc, điều kiện đối có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và ban điều hành của 1 số TCTD theo hướng rất nghiêm ngặt. Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về giới hạn có cổ đông ở TCTD cổ phần nhằm đại chúng hóa vận hành của TCTD và hạn chế sự thao túng TCTD của 1 số cổ đông chi phối.

“Chúng tôi đã tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung đưa vào dự thảo luật 1 số quy định về góp vốn và mua cổ phần của 1 số tổ chức tín dụng. Chúng tôi tin rằng nếu dự thảo luật được Quốc hội thông qua thì việc có chéo sẽ được xử lý 1 1 sốh triệt để và nghiêm ngặt, minh bạch hơn. Bên cạnh đây, nhằm xử lý có hiệu quả hiện trạng có chéo và nắm cổ phần không đúng 1 số quy định của pháp luật chúng tôi cũng đã tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra việc chấp hành 1 số quy định của pháp luật về góp vốn, có vốn, giao dịch vốn, đầu tư tài chính, cho vay để qua đây nâng cao hiệu quả giám sát của cổ đông và người có liên quan trong việc có và giao dịch cổ phần của tổ chức tín dụng”, Thống đốc Lê Minh Hưng nói.

Đồng thời, NHNN kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về có cổ phần, cổ phiếu của 1 số TCTD; chỉ đạo 1 số TCTD trong quá trình thực hiện Đề án 1058 của Thủ tướng Chính phủ phải thi công đề án cơ cấu lại của TCTD, trong đây phải có nội dung và có công đoạn để khắc phục triệt để các vấn đề còn vi phạm có cổ phần cũng như cổ đông.

Nói về hiện trạng nợ xấu trong hệ thống 1 số TCTD giai đoạn này, Thống đốc cho biết số liệu cập nhất đến cuối tháng 9 năm 2017 là mật độ nợ xấu nội bảng của 1 số tổ chức tín dụng ở mức 2,34%, giảm so có 2,46% vào cuối năm 2016. Nhưng nếu phân tách thận trọng 1 số khoản nợ có thể tiềm ẩn trở thành nợ xấu cùng có nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã phân phối cho doanh nghiệp VAMC mà chưa xử lý được, thì nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 9/2017 dao động 566 nghìn tỷ đồng, giảm hơn so có con số 600 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2016 đã báo cáo đại biểu ở kỳ họp thứ 3. Như vậy, mật độ nợ xấu, 1 số khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu so có tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 9/2017 là mức 8,61%, giảm so có con số 10,08% cuối năm 2016

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/