Thu hồi lại đất, chính thức xoá sổ dự án tỷ đô Lọc dầu Vũng Rô

Sau khi thu hồi dự án, UBND tỉnh Phú Yên vừa ra chọn lọc về việc thu hồi khu đất đã giao cho chủ đầu tư Dự án Lọc dầu Vũng Rô, vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành chọn lọc về việc thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa quản lý khu đất thực hiện dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô – Khu Làng Thượng của Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô.

Khu đất này rộng trên 185 ha, trước đó được giao cho Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô để triển khai thực hiện Dự án Lọc dầu Vũng Rô. Theo chọn lọc, Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô có trách nhiệm bàn giao tất cả hồ sơ về đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thu hồi, quản lý hồ sơ theo quy định; phối hợp bàn giao khu đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa để quản lý và chấm dứt mọi làm việc trên khu đất.

Trong khi đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa có trách nhiệm tiếp nhận khu đất, quản lý nghiêm ngặt quỹ đất đã thu hồi và lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Dự án Lọc dầu Vũng Rô được cấp chứng nhận đầu tư vào tháng 11/2007, có vốn đầu tư 1,7 tỷ USD, công suất 4 triệu tấn/năm. Kế hoạch ban đầu, Dự án sẽ được thi công và đi vào làm việc trong năm 2011.

Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, Dự án vẫn chưa chính thức được thi công, ngoài lễ động thổ được tổ chức vào tháng 9/2014. Trong quá trình đó, Lọc dầu Vũng Rô đã được nâng vốn đầu tư lên 3,2 tỷ USD, công suất 8 triệu tấn/năm.

Tháng 3 vừa qua, Dự án đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Chủ đầu tư Dự án – liên danh giữa

Technostar Management (Anh) và Telloil (Nga) – đã chọn lọc tự chấm dứt đầu tư Dự án.

Như vậy, sau chọn lọc thu hồi đất, Dự án Lọc dầu Vũng Rô đã hoàn toàn biến mất khỏi vùng đất Phú Yên, giống như cách đó ít lâu, Dự án Lọc hóa dầu Victory Nhơn Hội cũng đã bị “xóa sổ” ở Bình Định.

Nguồn: Nguyên Đức/baodautu.vn

.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/