Thu ngân sách tăng 15%, chi đầu tư phát triển tăng 17%

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 896,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán năm, tăng 15,1% so cộng kỳ năm 2017.
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, thu nội địa thực hiện tháng 10 ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng dao động 34 nghìn tỷ đồng so có tháng 9, chủ yếu là do tháng 10 là thời điểm một vài công ty kê khai, nộp một vài khoản thuế chế độ cho phép được thu theo quý (thuế lương công ty).

Thuế giá trị tăng thêm của công ty có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý 3/2018 chuyển nộp trong quý 4/2018. Luỹ kế thu 10 tháng ước đạt 896,8 nghìn tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán năm, tăng 15,8% so cộng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 682,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 76,6% dự toán, tăng 9%).

Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2018. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, giảm mật độ nợ đọng thuế.

Cùng có đây, thu từ dầu thô thực hiện tháng 10 ước đạt 6,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 10 tháng ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng, bằng 145,2% dự toán năm, tăng 37,5% so cộng kỳ năm 2017.

Thu từ vận hành xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 10 ước đạt gần 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng dao động 2,5 nghìn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 9. Lũy kế thu 10 tháng ước đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán năm, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2017.

Về chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 113,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 10 tháng đạt 1.103,1 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán năm, tăng 9,4% so cộng kỳ năm 2017.

Trong đây, chi đầu tư phát triển đạt 224,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán năm, tăng 17,1%; Chi trả nợ lãi đạt 87,96 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán năm, tăng 8,7%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết. Chi thường xuyên đạt 768,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán năm, tăng 5,1%.

Tình hình cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được chắc chắn. Đến ngày 26/10/2018 đã thực hiện phát hành 141,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, cung cấp đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của Ngân sách Trung ương theo dự toán năm.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/