Thuế bảo vệ môi trường với xăng tăng lên 4.000 đồng/lít?

Nếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua, mỗi lít xăng sẽ gánh 4.000 đồng thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1/7.

Theo đề xuất Dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tới đấy, mỗi lít xăng sẽ gánh thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường so có giai đoạn này, lên mức thuế 4.000 đồng.

Tăng thuế bảo vệ môi trường có xăng dầu.

Khung giá thuế này được Bộ Tài chính yêu cầu ứng dụng từ ngày 1/7/2018.

Cụ thể, xăng (trừ etanol) được áp mức thuế lên 4.000 đồng/lít. Đây là mức ứng dụng kịch trần khung thuế của mặt hàng này.

Dầu diesel lên thành 2.000 đồng/lít, tăng 500 đồng/lít so có mức giá hiện hành. Dầu Mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn đều đồng loạt được đề xuất tăng lên 2.000 đồng/lít, tăng nhiều so có mức hiện hành 900 đồng thuế mỗi lít.

Dự kiến nhữngh tân thuế bảo vệ môi trường ở 1 số mặt hàng xăng dầu.

Nhận định việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối có những hàng hóa sẽ tác động đến giá bán, tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng việc tăng thuế này sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm hiệu quả.

Đặc biệt, có phương án đề xuất điều chỉnh trên, tổng thu ngân sách Nhà nước sẽ tăng gần 17.300 tỷ đồng 1 năm. Cụ thể, riêng thu thuế bảo vệ môi trường sẽ tăng gần 15.700 tỷ đồng. Cùng có số thuế bảo vệ môi trường tăng lên, số thuế giá trị giá tăng đối có những hàng hóa này cũng tăng thêm được dao động 1.570 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, cơ sở để đưa ra khi điều chỉnh thuế xăng dầu là cho biết giai đoạn này thuế nhập khẩu mà Việt Nam ứng dụng có xăng là 20%, đối có dầu những loại là 7%. Tuy nhiên, thực hiện những cam đoan cắt giảm thuế nhập khẩu thì mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối có xăng chỉ là 10% và đối có dầu những loại là 0%. Vì vậy, theo Bộ Tài chính, số thu từ làm việc nhập khẩu xăng dầu liên tục giảm qua những năm.

Bộ cũng cho rằng giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam căn bản đang thấp hơn so có những nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN.

Cũng trong đề xuất này, Bộ Tài chính còn yêu cầu điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối có những mặt hàng than đá, dung dịch HCFC, túi ni lông thuộc diện chịu thuế…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/