Thuế về 0%: Làm gì có “tình cho không biếu không”!

Với 1 vài Hiệp định thương mại tự do (FTA), thuế quan sẽ về 0% ngay khi có hiệu lực hoặc theo công đoạn nhất định. Tuy nhiên, việc đàm phán về thuế quan và tiêu chuẩn xuất xứ luôn song hành cộng nhau, giống như chúng ta đi hai chiếc giày ở hai chân.

Tại Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc và Hong Kong: Làm sao để công ty hưởng lợi?” do VCCI tổ chức vào tuần trước, bà Bùi Kim Thùy, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương cho biết: “Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng ngay sau khi 1 Hiệp định thương mại tự do nào đây có hiệu lực thì hơn 90% hàng hóa có mức thuế quan 0%. Nhưng thực ra chẳng có tình cho không biếu không ở đây. Nếu không cung cấp được tiêu chuẩn lý do xuất xứ thì không có 1 vàih nào hàng hóa có thể được hưởng thuế quan 0%”.

Khi không có quy tắc xuất xứ, việc đàm phán thuế quan là hoàn toàn vô nghĩa, nên nói thuế quan sẽ về 0% khi 1 hiệp định có hiệu lực là mới chỉ nói phần nổi của tảng băng chìm.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hong Kong, Trung Quốc là FTA mới nhất trong tổng số 16 FTA Việt Nam đã tham dự, trong đây có 12 FTA đã ký kết và 4 FTA đang đàm phán. Có rất nhiều điều khoản trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hong Kong, Trung Quốc cũng tương đương có 1 vài điều khoản của Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc.

Bà Bùi Kim Thùy, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương.

Theo bà Bùi Kim Thùy, quan trọng nhất có bất kỳ FTA nào là Chương về thương mại hàng hóa, trong đây có quy định về tiêu chuẩn xuất xứ. Một Hiệp định sẽ chẳng thể được coi là Hiệp định thương mại tự do nếu thiếu đi điều khoản căn bản này.

Việt Nam chưa chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại ASEAN – Hong Kong, Trung Quốc nhưng việc Hong Kong, Trung Quốc trở thành đối tác FTA của ASEAN sẽ giúp đồng bộ 1 vài quy tắc về lý do xuất xứ và biểu thuế. Việc đông bộ hóa này giúp công ty XNK được hưởng lợi rất nhiều.

Cũng theo bà Thùy, trong số 1 vài FTA Việt Nam đã tham dự, không phải FTA nào cũng được 1 vài công ty tận dụng được hết 1 vài lợi thế do FTA có lại. Trong đây, mật độ công ty tận dụng lợi thế FTA ASEAN – Trung Quốc đang nằm trong nhóm thấp nhất.

Bà Bùi Kim Thùy lấy ví dụ về FTA ASEAN – Hàn Quốc và FTA Việt Nam – Hàn Quốc. Các DN Hàn Quốc luôn có đội ngũ luật sư chuyên giải đáp để tận dụng các lợi do Hiệp định có lại. Các DN Hàn Quốc ở Việt Nam cũng liên tục tổ chức tập huấn từ 3-7 ngày để cập nhật 1 vài tài liệu về tiêu chuẩn xuất xứ, nên mật độ tận dụng ưu đãi của họ sẽ cao hơn.

Trong khi đây, DN của chúng ta chưa tận dụng tốt 1 vài ưu đãi của FTA, 1 ví dụ nhỏ là tiêu chuẩn cho phép 1 vài DN có thể “vi phạm” trong 1 chừng mực nào đây, nhưng khi DN không nắm được sẽ chẳng thể tận dụng được.

“Điều này đòi hỏi DN phải tính toán rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ở Việt Nam giai đoạn này chưa có luật sư nào có thể giải đáp được cho DN về tiêu chuẩn xuất xứ, nên Bộ Công thương nhiều khi phải đâyng rất nhiều vai, vừa đi đàm phán, vừa giải đáp cho DN”, bà Bùi Kim Thùy cho hay.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/