Thưởng Tết 2019: “Nổ” mức cao nhất 350 triệu đồng

Bắc Ninh thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.
Bắc Ninh thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Sở Lao động Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo tình hình tiền thu nhập năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019.

Theo đây, về kế hoạch thưởng Tết dương lịch năm 2019, Bắc Ninh có 327/352 công ty báo cáo có kế hoạch thưởng Tết dương lịch, chiếm 92,89%. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng, thuộc về 1 công ty FDI. Mức thưởng Tết dương lịch bình quân trong một số công ty báo cáo là 1,195 triệu đồng/người.

Về kế hoạch thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, 300/352 công ty báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, chiếm 85,2%. Mức thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi cao nhất là 350 triệu đồng, cũng thuộc về 1 công ty FDI.

Mức thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi bình quân trong một số công ty báo cáo là 5,944 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết thấp nhất ở một số công ty có kế hoạch thưởng trong cả hai dịp Tết Âm lịch và Tết Nguyên đán đều là 50.000 đồng.

Về tình hình tiền thu nhập năm 2018, báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cho thấy, tiền thu nhập bình quân trong một số loại hình công ty có báo cáo là 8,005 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền thu nhập cao nhất nằm trong khu vực FDI ở Khu công nghiệp Quế Võ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/