Thủy sản Nam Hà Tĩnh tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho 350 công nhân

Hơn 350 công nhân thuộc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh đã được quán triệt mục đích, ý nghĩa, quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ.
Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh ông Nguyễn Văn Thanh (bên phải, thứ 2) đang kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty CP XNK thuỷ sản Nam Hà Tĩnh.

Thực hiện chương trình tập huấn do Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm huấn luyện An toàn lao động, Trường Cao đẳng Nghề và Công nghệ Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần xuất nhập cảnh Thủy sản Nam Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

Hơn 350 công nhân của công ty đã được quán triệt mục đích, ý nghĩa, quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ như: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong chấp hành nội quy, quy trình, kỹ thuật an toàn trong lao động; chế độ, chính sách bán hàng an toàn vệ sinh lao động đối có người lao động; một sốh xử lý tình huống và một số biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động…nhằm chủ động phòng ngừa, cắt giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, chắc chắn sức khoẻ, tính mạng cho người lao động, bảo vệ tài sản của công ty.

Theo quy định, một số đơn vị công ty trên địa bàn tỉnh sẽ được tập huấn theo khóa, mỗi khóa 1 tuần cho toàn thể công nhân viên công ty nắm bắt, nghiên cứu về ATVSLĐ.

Sau buổi tập huấn, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh sẽ trực tiếp khảo sát, nắm việc sở hữu một số công cụ phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động ở Công ty Thuỷ sản Nam Hà Tĩnh đồng thời nắm tình hình sản xuất ở công ty.

Đựợc biết, giai đoạn này, Công ty Cổ phần xuất nhập cảnh Thủy sản Nam Hà Tĩnh đang tích cực thu mua nguồn nguyên liệu từ làm việc đánh bắt của ngư dân địa phương, làm việc sản xuất kinh doanh của công ty đã bắt đầu có các dấu hiệu khôi phục rất tích cực (lượng thu mua nguyên liệu tăng, có ngày thu mua trên 40 tấn, lượng hàng dự trữ ước đạt 600 tấn), tuy vậy do thiếu hụt nguồn lao động, hiện Công ty cũng đang tích cực tuyển dụng thêm dao động 100 lao động …

Theo kế hoạch, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tập trung phối hợp một số cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật Lao động, BHXH, Luật Công đoàn và công tác ATVSLĐ-PCCN ít nhất đối có 70 công ty trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức một số làm việc thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, viên chức và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/