Tiền lương ngày nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch 2018 được tính thế nào?

Tiền thu nhập và ngày nghỉ Tết người lao động được hưởng, tính như thế nào trong dịp Tết Dương lịch và Âm lịch 2018?
Người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2018 . Ảnh: Minh Thư

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2012, dịp Tết Dương lịch người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên thu nhập. Nếu một vài ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Nhưng Tết dương lịch 2018 năm nay nhiều lao động được nghỉ liền luôn 3 ngày vì ngày nghỉ Tết Dương lịch rơi đúng vào ngày thứ hai đầu tuần, cộng có ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 là thứ Bảy và Chủ nhật.

Nếu người lao động làm thêm giờ trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018 có hưởng thu nhập sẽ được nhận ít nhất 300% giá tiền thu nhập (chưa kể tiền thu nhập ngày đây, tổng tiền thu nhập được hưởng là 400% tiền thu nhập của ngày thông thường).

Đốicó nghỉ Tết âm lịch 2018, cũng theo quy định, người lao động được nghỉ 5 ngày tết Âm lịch và được hưởng nguyên thu nhập. Với công chức, viên chức, người lao động của một vài cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội năm nay sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, cụ thể từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Nếu người lao động làm thêm giờ trong một vài ngày nghỉ tết Âm lịch có hưởng thu nhập sẽ được nhận ít nhất 300% giá tiền thu nhập (chưa kể tiền thu nhập ngày đây, tổng tiền thu nhập được hưởng là 400% tiền thu nhập của ngày thông thường).

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/