Tín dụng ngang hàng quảng cáo lợi nhuận phi lý, gây rủi ro mất tiền

Cho vay ngang hàng kết nối trực tiếp người đi vay có người cho vay (nhà đầu tư) mà không thông qua trung gian tài chính như tổ chức tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham dự, quảng cáo lợi nhuận phi thực tế để lôi kéo người cho vay, che giấu rủi ro

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi tài liệu về loại hình tín dụng P2P Lending – cho vay ngang hàng.

Theo đó, thời gian qua, sự bùng nổ các tiến hành từ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa cầu nhìn chung và ở Việt Nam nói riêng đã thúc đẩy nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, trong đấy có dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P Lending).

Tín dụng né ngân hàng, các tổ chức tín dụng đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham dự

P2P Lending là làm việc được kiến trúc và thi công trên nền móng tiến hành công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi vay có người cho vay (nhà đầu tư) mà không thông qua trung gian tài chính như tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Sự phát triển mau chóng của mô hình P2P Lending trên địa cầu trong dao động 1 thập niên trở lại đấy đã tạo ra 1 kênh cung ứng vốn mới trên phân khúc và góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện phát triển. Tuy nhiên, mô hình này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham dự, có thể gây ra mất ổn định kinh tế xã hội do các bên có liên quan không trả được nợ; để lại các hệ lụy kéo dài, cực kỳ nặng nề mà nhiều nước trên địa cầu đã phải trả giá thời gian qua.

Ở Việt Nam, gần đấy đã xuất hiện 1 số công ty cung ứng dịch vụ tương tự như mô hình các công ty hoạt động P2P Lending trên địa cầu. Thực tế làm việc của mô hình này trong thời gian qua cho thấy vẫn còn tồn ở như việc quảng cáo không minh bạch về mức lợi nhuận, không cung cấp hoặc cung cấp tài liệu thiếu chính xác về các rủi ro mà các bên tham dự có thể gặp phải, đưa ra mức lãi suất cao phi thực ở để thu hút người cho vay tham dự. Nếu xảy ra tranh chấp do việc không đòi được các khoản đã cho vay, người cho vay có thể mất tiền, khó truy đòi trách nhiệm từ các công ty cung ứng nền móng P2P Lending. Ngoài ra, làm việc P2P Lending còn tiềm ẩn rủi ro như: Thông tin cá nhân của các bên tham dự có thể bị đánh cắp do lỗ hổng bảo mật; hệ thống lưu trữ tài liệu của Công ty P2P Lending có thể bị chiếm quyền kiểm soát hoặc bị đánh sập bởi hackers dẫn đến tất cả tài liệu chuyển nhượng của các bên bị mất hoặc xóa ; 1 số đối tượng ẩn danh và núp bóng chuyển nhượng trên các nền móng P2P Lending để trốn thuế, rửa tiền, tài trợ khủng bố; hoặc biến tướng để huy động tài chính đa cấp khiến người cho vay, người đi vay trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, chiếm dụng vốn bất hợp pháp; hoặc nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, làm việc tín dụng đen “núp bóng” các nền móng P2P Lending để cho vay có mức lãi suất rất cao, vượt xa mức trần lãi suất 20%/năm của khoản tiền vay được nguyên tắc ở Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Ngoài ra, Điều 8 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, được bổ sung, sửa đổi năm 2017 nguyên tắc: “1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực hiện 1 hoặc 1 số làm việc ngân hàng ở Việt Nam. 2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện làm việc ngân hàng, trừ chuyển nhượng ký quỹ, chuyển nhượng mua, phân phối lại chứng khoán của công ty chứng khoán”.1 Như vậy, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các nền móng P2P Lending để thực hiện 1 trong các làm việc ngân hàng mà không được NHNN cấp phép là vi phạm pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, các làm việc kinh doanh huy động tiền gửi hoặc cấp tín dụng phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các Tổ chức tín dụng. Tuy nhiên đối có quan hệ cho vay trực tiếp không phải làm việc kinh doanh giữa các tổ chức, cá nhân (không được thực hiện bởi các TCTD) thông qua việc sử dụng kết nối dựa trên tiến hành Internet như 1 số làm việc P2P Lending có thể coi là các chuyển nhượng dân sự và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các Tổ chức tín dụng.

Trước các rủi ro tiềm ẩn khi tham dự các nền móng P2P Lending như đề cập ở trên, NHNN khuyến cáo người dân, công ty nên tìm hiểu kĩ tài liệu, thận trọng khi tham dự các nền móng P2P Lending, NHNN cũng khuyến khích người dân, công ty tiếp cận vốn qua kênh tín dụng ngân hàng.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về làm việc tiền tệ – ngân hàng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ra mắt công khai, minh bạch quy trình, nguyên tắc chất lượng, thủ tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ, biểu phí, lãi suất, tăng cường cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, công ty tiện dụng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; qua đấy bảo vệ ích lợi hợp pháp của cả ngân hàng và bạn. Bên cạnh đó Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách phân phối hàng và hệ thống các TCTD đã tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách, các ngành nghề kinh doanh cần ưu tiên phát triển (lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thu mua lượng thực, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành cà phê, nuôi trồng thủy, hải sản), cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết giảm giá thành để tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho bạn vay có mức lãi suất cho vay thích hợp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, công ty tiếp cận tín dụng ngân hàng, NHNN tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kênh phân phối hàng để cung cấp nhu cầu vốn của nền kinh tế, nhất là địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ngân hàng Nhà nước đã và đang phối hợp các Bộ, ngành liên quan tìm hiểu để có đề xuất thi công cách thức quản lý thích hợp đối có các hình thức chi trả mới dựa trên nền móng công nghệ nhìn chung và làm việc P2P Lending nói riêng, thích hợp có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khuyến khích các công ty tiến hành đổi mới, sáng tạo của thành tựu công nghệ, đồng thời bảo vệ ích lợi hợp pháp của các bên tham dự, đặc trưng là ích lợi hợp pháp của người dân, đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/