Tổ chức cưỡng chế GPMB dự án Constrexim Complex

UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội tài liệu, vào ngày 27/6 đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối có 14 phương án/2.870m2 đất thuộc dựa án Xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex (dự án Constrexim Complex) ở ô đất A1.2 phường Dịch Vọng Hậu.

Theo tài liệu từ UBND quận Cầu Giấy thì tổng qui mô đất thu hồi của dự án Constrexim Complex là 25.519,7m2/148 phương án. Trong đây, 142 phương án/20.636,11m2 đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và 6 phương án/4.883,6m2 của tổ chức.

Lực lượng công dụng áp dụng cưỡng chế.

Từ năm 2013 đến nay, UBND quận đã phê duyệt 163 phương án/170 ngôi mộ và đã kết nối xong; 147/148 phương án/ 22.474,9m2 đất, trong đây, 133 /147 phương án/ 19.604,9m2 đã nhận tiền và ban giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đến khi này, 14 phương án/ 2.870m2 đất, chủ yếu là những hộ gia đình chuyển nhượng, nhận giao dịch đất nông nghiệp, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật là chưa đồng thuận.

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, trong quá trình thực hiện GPMB dự án, UBND quận Cầu Giấy đã nhận được 1 số đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 1 số hộ đang sử dụng đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án gửi đến những cơ quan công dụng.

Nội dung chủ yếu như sau: Dự án Constrexim Complex ở ô đất có ký hiệu A1.2 Khu thành thị mới Cầu Giấy, không phải là dự án chuyển tiếp, không phải là dự án Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc gia, lợi ích công cộng mà là dự án kinh doanh, thương mại.

Do đây chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận bồi thường về đất có người bị thu hồi đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. Việc UBND quận Cầu Giấy ban hành thông báo thu hồi đất đối có những hộ là không đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ngày 30/3/2007, UBND TP có Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 phần còn lại khu thành thị mới Cầu Giấy, trong đây có ô đất ký hiệu số A1.2 qui mô 25.541m2 công dụng đất phát triển hỗ hợp.

Tiếp đây, ngày 18/7/2012, UBND TP cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 01121001097 cho Tổng Công ty CP ĐTXD và Thương mại Việt Nam thực hiện dự án. Diện tích thi công chuẩn bị là 25.541m2… Căn cứ vào những quy định như Điều 36 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Điều 34 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Điều 34, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ TN&MT và Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2003.

Cũng theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, trong quá trình thực hiện dự án, mặc những lực lượng công dụng quận đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải đáp cho những hộ dân hiểu và đồng thuận, tuy nhiên 1 số trường hợp vẫn cố tình không chấp hành.

Do đây, để chắc chắn công đoạn của dự án, UBND quận Cầu Giấy đã phải tổ chức cưỡng chế GPMB theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, đợt cưỡng chế sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/6.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/