Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn sử dụng sai hơn 1.900 ha đất như thế nào?

Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra vô số sai phạm trong việc sử dụng hơn 1.900 ha đất của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Cơ quan này yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có thông báo chỉ rõ về vô số sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông lâm Hải sản. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Cụ thể, KTNN xác định Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông lâm Hải sản đã ký 10 hợp đồng góp vốn thành lập các pháp nhân mới để hợp tác đầu tư hơn 24 khu đất có tổng quy mô hơn 1.900 ha.

Với việc bàn giao 140 ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM cho Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri và bàn giao 450 ha đất cho Công ty TNHH Nông nghiệp Sagri khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM, KTNN cho rằng Sagri đã thực hiện không đúng quy định.

Bởi theo Quyết định 5039/2013 của UBND TP.HCM về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM, Thành phố có nói rõ doanh nghiệp không được cho thuê, mượn, mua bán hay góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất dưới bất kỳ hình thức nào.

Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo chỉ ra vô số sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Sagri còn ký 6 hợp đồng hợp tác tổ chức kinh doanh trên các khu đất để nhận lại 1 khoản lợi nhuận cố định nhưng không tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của đối tác. Theo KTNN, đó thực chất là phương thức cho thuê đất, điều này không đúng quy định và không có sự chấp thuận chủ trương của Thành phố bằng văn bản.

Đối có việc mua bán dự án khu nhà ở ở phường Phước Long B, quận 9, KTNN cho rằng Sagri đã có nhiều sai phạm về nghĩa vụ tài chính, huy động vốn và xác định giá mua bán khiến Nhà nước thất thu thuế.

Với các sai phạm nói trên, KTNN yêu cầu Sagri và các doanh nghiệp trực thuộc thanh lý các hợp đồng hợp tác góp vốn thành lập pháp nhân mới để hợp tác đầu tư kinh doanh trên các khu đất. Thực hiện nghiêm túc kiến nghị của KTNN và báo cáo kết quả thực hiện về KTNN khu vực IV trước ngày 30/11/2018.

Ngoài ra, KTNN còn yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của cá nhân và tập thể có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/