Home Blog Tổng cục Hải quan nói gì về Khaisilk, Con Cưng cắt, đổi nhãn mác?