TP.HCM kỳ vọng đạt 25 ngàn tấn tôm nuôi chuẩn quốc tế vào năm 2020

Ngày 24/10, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, đô thị sẽ hướng đến kỹ thuật nuôi tôm an toàn sinh học, áp dụng công nghệ cao, thân thiện có môi trường, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, chắc chắn an toàn thực phẩm.
Tôm nước lợ sẽ chiếm đa số trong sản lượng nuôi: Hình minh họa: Internet

Sản phẩm đầu ra sẽ đạt nguyên tắc của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản quốc tế (ASC) hoặc nguyên tắc thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất (BAP).

Ngoài ra đô thị sẽ tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết những cơ sở sản xuất, nhóm hộ sản xuất nhỏ lẻ để thành lập hợp tác xã, công trình tác nhằm tạo vùng sản xuất nguyên liệu tổng diện tích lớn, tạo đầu mối để liên kết có những công ty cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

Với những mục tiêu cụ thể, đô thị kỳ vọng đến năm 2020 sẽ đạt tổng diện tích nuôi tôm là 5.545ha, gồm: tôm nước lợ đạt 5.495ha (Cần Giờ: 5.375ha, Nhà Bè: 120ha); trong đây, tổng diện tích nuôi tôm sú thâm canh, phân phối thâm canh 300ha; tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, phân phối thâm canh 3.012ha (Cần Giờ: 2.892ha, Nhà Bè: 120ha) và tôm nước ngọt (tôm càng xanh) đạt 50ha.

Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 25.083 tấn; trong đây, tôm nước lợ đạt 25.033 tấn (Cần Giờ: 23.413 tấn, Nhà Bè: 1.620 tấn) và tôm nước ngọt (tôm càng xanh) đạt 50 tấn.

Trong GĐ 2021 – 2025 đô thị phấn đấu tổng diện tích nuôi tôm là 5.691 ha, gồm: tôm nước lợ đạt 5.491ha (Cần Giờ: 5.391ha, Nhà Bè: 100ha); trong đây, tổng diện tích nuôi tôm sú thâm canh, phân phối thâm canh 500ha; tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, phân phối thâm canh 3.299ha (Cần Giờ: 3.199ha, Nhà Bè: 100ha) và tôm nước ngọt (tôm càng xanh) đạt 200ha.

Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 29.746 tấn; trong đây, tôm nước lợ đạt 29.546 tấn (Cần Giờ: 28.196 tấn, Nhà Bè: 1.350 tấn) và tôm nước ngọt (tôm càng xanh) đạt 200 tấn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/