Home Blog TP.HCM xem xét cấp phép sửa chữa tạm tại dự án “treo” Bình Quới – Thanh Đa