Home Blog Trả nợ ngàn tỷ, lợi nhuận Tập đoàn Kido lao dốc 6 tháng đầu năm