Home Blog Trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động, huyện không biết?