Home Blog Tranh chấp hợp đồng góp vốn với FPT Capital, công ty Bầu Đức nói gì?