Tranh luận chuyện “chuyển giá không phải phạm pháp”

Chuyên gia nước ngoài cho rằng “chuyển giá về bản chất không phải là 1 làm việc bất hợp pháp. Chỉ có gian lận về giá hay lạm dụng chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp”….
Chuyên gia nước ngoài cho rằng, chỉ có gian lận về giá hay lạm dụng chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp…

Tại hội thảo “Sự một sốh tân về Chuyển giá trên địa cầu” do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tổ chức sáng 9/11, ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Amcham Hà Nội đã bày tỏ quan ngại đối có một sốh nhìn nhận khá phổ biến về chuyển giá như 1 công cụ trốn thuế và 1 hành vi vi phạm pháp luật.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập càng ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, một số chuyển nhượng liên kết và xuyên quốc gia sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Cách nhìn nhận không thích hợp và thiếu khách quan về các chuyển nhượng này sẽ tạo nên các thách thức và rào cản đối một số nhà đầu tư xuyên quốc gia khi chọn lọc đầu tư ở Việt Nam”, ông Adam nói.

Ông Adam Sitkoff cũng cho rằng, cần thiết phải có các biện pháp xác định một số mức giá thích hợp đối có một số chuyển nhượng này, bao gồm cả một số chuyển nhượng hữu hình, vô hình, dịch vụ, tài chính hay phân bổ kinh phí/cổ phần.

Theo ông Wayne Barford, cố vấn cao cấp của Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế, cựu trợ lý Ủy viên Sở Thuế vụ Australia, chuyển giá được định nghĩa là một số quy tắc và biện pháp định giá cho một số chuyển nhượng nội bộ và giữa một số công ty thuộc cùng 1 hệ thống có hoặc kiểm soát.

Do các chuyển nhượng liên kết xuyên biên giới có thể làm một sốh tân lương chịu thuế, một số cơ quan thuế ở nhiều quốc gia có thể ứng dụng các biện pháp xác định giá khác có các biện pháp bình thường dựa trên giá thị trường giữa các công ty độc lập.

Ông Wayne khẳng định: “Chuyển giá về bản chất không phải là 1 làm việc bất hợp pháp. Chỉ có gian lận về giá hay lạm dụng chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp”.

Còn bà Hương Vũ, Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young Việt Nam lại đưa ra hai mặt khác nhau của vấn đề chuyển giá, đây là “lạm dụng chuyển giá nhằm chuyển lợi nhuận” và “làm việc chuyển giá tuân thủ một số quy định pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế”.

Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài đã nhấn mạnh vai trò và các đâyng góp của một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ông Toàn bày tỏ mong muốn Chính phủ và cùng đồng sẽ có 1 cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về làm việc kinh doanh của các công ty này, đặc trưng là về các chuyển nhượng nội bộ hợp pháp giữa một số công ty trong các tập đoàn đa quốc gia, để tránh tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đối có môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/