“Trời lạnh giá mà nghe tin người nghèo nhận gạo hỗ trợ là niềm vui lớn…”

“Trời lạnh giá mà nghe tin người dân nghèo vùng sâu vùng xa được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ để đâyn tết là niềm vui lớn đối có Đảng và Nhà nước”, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từng chia sẻ có ngành dự trữ quốc gia.

Chỉ thị 15/CT của HĐBT

Trong một số năm 1986 – 1990, thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế từng bước chuyển từ chế độ tập trung bao cấp sang làm việc theo cơ chế phân khúc.

Ngày 20/11/2012, ở kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật dự trữ quốc giaNguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười phân tích cao thành công này đối có làm việc DTQG , giúp nâng địa vị vai trò ngành DTQGlên 1 tầm cao mới.

Quá trình đổi mới diễn ra cực kỳ quyết liệt, không chỉ trong nhận thức, quan điểm mà là cuộc một sốh mạng từ cơ chế, chính sách phân phối hàng đến tổ chức hoạt động nền kinh tế, từ vĩ mô đến vi mô, cả từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, đều có một số chuyển động cực kỳ sâu sắc.

Là 1 lĩnh vực kinh tế độc đáo, ngành Dự trữ Nhà nước đã được Đảng, Nhà nước cực kỳ quan tâm. Lúc bấy giờ, có cương vị là Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Đỗ Mười là người sâu sát cơ sở, nhiều lần trực tiếp làm việc và kiểm tra làm việc của ngành.

Năm 1986, đồng chí Đỗ Mười đã đến kiểm tra Kho dự trữ BO2 ở Đà Nẵng… Cuối năm 1987, lực lượng hàng hóa dự trữ tồn kho rất thấp, độc đáo thu nhập thực. Một phần do sản xuất thu nhập thực trong nước chưa đủ ăn, vẫn phải nhập khẩu, nhận viện trợ và vay nợ từ nước ngoài.

Mặt khác, khi nền kinh tế chuyển sang làm việc theo cơ chế phân khúc, đã xuất hiện tư tưởng: có cơ chế phân khúc, khi cần thì mua hoặc nhập khẩu, không cần dự trữ hiện vật.

Nhằm mau chóng, chấn chỉnh khắc phục hiện trạng trên, ngày 11/1/1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười cộng HĐBT đã bàn bạc và chọn lọc ban hành Chỉ thị số 15/CT. Vốn là 1 người đầy tâm huyết, quyết đoán, khi đã đưa ra việc gì mới, ông luôn sát sao, chỉ đạo quyết liệt và cụ thể.

Vì thế, đi cộng có việc ban hành chỉ thị, ông đã cộng HĐBT đưa ra một số một sốh thức chỉ đạo kiên quyết như: một sốh thu mua thu nhập thực theo nghĩa vụ mà một số địa phương phải phân phối cho Nhà nước, đổi vật tư, xăng dầu… của Nhà nước; chuyển thu nhập thực từ đồng bằng sông Cửu Long ra miền Bắc…

Không dừng ở đây, ngày 8/9/1988, HĐBT tiếp tục ban hành Nghị định số 142/HĐBT về Quy chế quản lý dự trữ nhà nước. Theo đây, quy chế quản lý dự trữ nhà nước đã được xác lập, quy định một số qui định căn bản và đồng bộ về quản lý hàng hoá dự trữ.

Đây là sự khẳng định chủ trương nhất quán của Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường quản lý dự trữ nhà nước trong tình hình mới; tạo khuôn khổ pháp lý tương đối đồng bộ có tính đặc biệt trong làm việc quản lý dự trữ Nhà nước trong GĐ đầu của quá trình đổi mới.

Vào thời điểm ấy, Nghị định số 142 là 1 trong một số văn bản có tính pháp lý cao nhất về quản lý DTQG. Đồng thời, Hội đồng Bộ trưởng đã đổi tên Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước thành Cục Dự trữ Quốc gia; một số đơn vị cơ sở thuộc Cục đổi thành một số Chi cục dự trữ

Luôn dõi theo người làm dự trữ

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị 15 và Nghị định 142 đã tạo ra động lực mới cho ngành Dự trữ Nhà nước phát triển. Trong hai năm 1988 và 1989 hàng hóa dự trữ của Nhà nước đã tăng lên; độc đáo là thu nhập thực. Nếu như cuối năm 1987, tồn kho dự trữ thu nhập thực hầu như không còn, thì đến cuối năm 1989, đã tăng lên gần 40 vạn tấn; một số loại vật tư khác cũng tăng lên đáng kể.

Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước chụp ảnh lưu niệmcó Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trước Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Dự trữ Quốc gia – Tháng 6 năm 2016.

Lúc đây, cộng có việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức ngành DTQG cũng được tăng cường.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có rất nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc có chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực dự trữ. Đến nay nhiều người vẫn nhớ như in buổi làm việc và thảo luận cụ thể về công tác dự trữ có đồng chí F.I.Losenkov – Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đại biểu tối cao Xô viết Liên Xô, Chủ nhiệm Ủy ban Dự trữ Nhà nước Liên Xô đến Hà Nội năm 1987.

Với một số một sốh làm việc rất qui định và kiên định, nhưng cũng cực kỳ mềm dẻo, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có lại thành công, là cơ sở làm việc có hiệu quả, đâyng góp tích cực cho sự phát triển ngành dự trữ của hai nước…

Điều rất quý báu đối có ngành Dự trữ Nhà nước, sau này dù trải qua nhiều cương vị, ông vẫn luôn dành thời gian tới thăm, động viên cán bộ công nhân viên của ngành vượt qua gặp khó, đã đi vào hoạt động tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 1996, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống và 40 năm thành lập Cục Dự trữ quốc gia, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi thư khen và phân tích cao về vai trò, địa điểm của Dự trữ Nhà nước. Trong thư của đồng chí Tổng Bí thư có viết: “ Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến làm việc dự trữ quốc gia, coi đây là 1 lĩnh vực kinh tế độc đáo, góp phần chắc chắn sự phát triển ổn định của nền kinh tế và cuộc sống xã hội, nhất là khi có thiên tai,địch họa”

Đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có buổi gặp mặt thân mật có Ban Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Trong không khí ấm áp của buổi gặp hôm ấy, Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã ân cần ôn lại truyền thống của ngành DTQG.

Ông nhắc đến một số năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, vượt qua mọi gian khó, dự trữ quốc gia đã đã đi vào hoạt động hoàn hảo công tác hậu cần để góp phần quan trọng vào thắng lợi của toàn dân tộc.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn tỏ ra ra phấn khởi, vui mừng vì lớp cán bộ dự trữ Nhà nước hôm nay luôn giữ được truyền thống quý báu của một số thế hệ đi trước, giữ vững được nét son của ngành, giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hết lòng phụng sự đất nước và nhân dân.

Trước một số đề nghị mới, ngành DTNN đã thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia càng ngày càng năng động và hiệu quả qua việc chủ động tích cực thi công cơ chế, chính sách phân phối hàng về DTQG như: Luật DTQG, Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020,Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến 2020…

Giá trị hàng dự trữ quốc gia trong toàn ngành đến nay đã tăng gấp 3 lần so có năm 2008, chiếm 0,5% GDP.

Trong đây, độc đáo vượt trội là việc sử dụng nguồn lực DTQG để vừa sẵn sàng, chủ động cung cấp đề nghị đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh vừa thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao như xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh theo Quyết định 36, xuất cấp gạo hỗ trợ dự án trồng rừng, xuất cấp gạo hỗ trợ quốc tế…

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười rất ấn tượng, phân tích cao khi ngành DTNN trong một số năm qua đã kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân vượt qua gặp khó khi gặp thiên tai, bão, lũ, một số khi giáp hạt; hỗ trợ gạo cho học sinh ở vùng kinh tế gặp khó để một số em được ấm bụng đến trường. “Trời lạnh giá mà nghe tin người dân nghèo vùng sâu vùng xa được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ để đâyn tết là niềm vui lớn đối có Đảng và Nhà nước”, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chia sẻ.

“Dù GĐ này tổng mức dự trữ quốc gia còn thấp, nhưng ngành DTNN đã rất năng động thực hiện tốt nhiều chính sách phân phối hàng an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, nhất là tinh thần phục vụ nhân dân trong bất kỳ tình huống đột xuất, cấp bách; luôn dốc sức, dốc lòng, không khác gì người lính.

Tinh thần này cần tiếp tục được nêu cao khi đất nước còn nhiều gian khó trong công cuộc CNH- HĐH, dù điều kiện cơ sở vật chất của ngành, cuộc sống của cán bộ, viên chức còn nhiều gặp khó như GĐ này…”- Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thân tình căn dặn ở buổi gặp mặt hôm ấy.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/