Home Blog Trong khi công ty con báo lãi khủng, Masan Group báo lỗ quý 2