Trước thềm IPO, PV Power và BSR đồng loạt báo lãi khủng

Hai công ty thành viên của PVN là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) và và Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đồng loạt báo lãi khủng.

Trong đây, PV Power ước doanh thu 2017 đạt 30.987 tỷ đồng, vượt kế hoạch 6% và lợi nhuận trước thuế 2017 đạt 2.500 tỷ đồng, vượt 83% kế hoạch năm.

Năm 2018, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện 21.570 triệu kWh (năm 2017 ước đạt 20.529 triệu kWh), doanh thu 30.952 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.913 tỷ đồng.

Trong khi đây, BSR ước năm 2017 đạt 80.517 tỷ doanh thu và 8.035 tỷ lợi nhuận sau thuế, vượt xa con số lãi kế hoạch năm 2017 là 1.682 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Người lao động và tổng kết vận hành sản xuất kinh doanh năm 2017 vừa diễn ra, BSR đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 78.392 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.473 tỷ đồng.

Cả PV Power và BSR là 2 công ty lớn thứ hai dự kiến IPO vào đầu năm 2018. Cụ thể, BSR sẽ IPO vào ngày 17/01/2018, trong khi PV Power sẽ áp dụng IPO vào ngày 31/1/2018. Đây cũng là sự kiện đáng chú tâm có tác động đến biến động TTCK trong GĐ đầu năm sau.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/