TTCP “bóc” sai phạm tại Tập đoàn Than Khoáng sản: Lãnh đạo TKV nhận trách nhiệm

Tập đoàn Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết, tập thể Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành nghiêm túc nhận trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ theo quy định của pháp luật….

Ngày 17/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra mắt kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh ở Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và 1 số đơn vị thành viên, thời kỳ từ 2010 đến tháng 6/2015.

Theo TTCP, Hội đồng thành viên và tổng giám đốc TKV đã chọn lọc chủ trương và quản lý quá trình thực hiện đầu tư tài chính thuộc ngành nghề kinh doanh chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm quy định của pháp luật… Hậu quả khiến 1 số khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ, mất vốn có giá trị rất lớn.

Cùng có đây, Hội đồng thành viên và tổng giám đốc TKV ban hành một vài cơ chế quản lý vận hành kinh doanh chưa thích hợp thực ở và quy định, TKV và một vài đơn vị thành viên chưa chấp hành nghiêm một vài quy định pháp luật, phát sinh nhiều kinh phí bất hợp lý, tăng kinh phí sản xuất, giảm lợi nhuận, thất thu ngân sách có số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

TTCP kết luận về xử lý kinh tế, tổng số tiền và đất đai qua thanh tra cần kiến nghị xử lý lên tới gần 15.000 tỷ đồng và hơn 6,697 triệu m2 nhà, đất.

Tập đoàn TKV cho biết, tập thể Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành nghiêm túc nhận trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ theo quy định của pháp luật….

Đặc biệt, TTCP kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ từ TTCP sớm tham khảo, điều tra để xử lý trách nhiệm đối có 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sau: TKV và 1 số công ty vi phạm nghiêm trọng một vài điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế và điều kiện giao hàng và chi trả, dẫn đến mất vốn giá trị hơn 30 tỷ đồng.

HĐQT, Tổng giám đốc TKV và Tổng Công ty Khoáng sản (thời kỳ trước ngày 31/12/2015) đã chọn lọc chủ trương và quản lý quá trình thực hiện đầu tư tài chính có nhiều vi phạm dẫn tới đầu tư không hiệu quả, thua lỗ, mất vốn đầu tư có số tiền dao động 700 tỷ đồng và hơn 13 triệu USD.

Việc thực hiện đầu tư 1 số khoản khác nhưng không điều tra, khảo sát kỹ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án và chọn lọc đầu tư thích hợp dẫn đến lỗ, mất vốn hơn 303 tỷ đồng.

Nghiệm thu, chi trả khối lượng thuê ngoài vận chuyển đất đá ở hai công ty than (Đèo Nai và Cao Sơn) vi phạm về quy định sử dụng đăng kiểm tải trọng xe, có tổng khối lượng hơn 43 triệu m3, trị giá hơn 347,6 tỷ đồng.

TTCP kiến nghị tham khảo chỉ đạo, thực hiện xử lý trách nhiệm có một vài cá nhân, đơn vị có sai phạm trong kết luận thanh tra.

Trước các kiến nghị của TTCP, Đại diện Tập đoàn TKV cho biết “tập thể HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành nghiêm túc nhận trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ theo quy định của pháp luật” có các kiến nghị có cơ sở pháp lý và thích hợp có thực tiễn nêu trong kết luận của TTCP.

Những nội dung chưa đồng thuận, Tập đoàn đã báo cáo Thủ tướng tham khảo, chỉ đạo một vài Bộ, ngành liên quan có ý kiến. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo một vài bộ ngành liên quan tham khảo, có ý kiến về kết luận thanh tra số 2810 của Thanh tra Chính phủ. Các bộ đang xử lý theo thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng chọn lọc.

Theo bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng ban Thanh tra – Pháp chế Tập đoàn TKV, số tiền gần 15.000 tỷ đồng TTCP nêu trong kết luận là “cần kiến nghị xử lý”, chưa kết luận “sai phạm” đối có tất cả số tiền này. Trong số 14.882,409 tỷ đồng có nhiều khoản Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao cho một vài Bộ Ngành và TKV chủ trì xử lý.

Cụ thể là chuyển Bộ Công Thương chủ trì xử lý trên 8.320,8 tỷ đồng; Bộ Tài chính chủ trì xử lý hơn 1.623 tỷ và TKV xử lý gần 4.565 tỷ đồng. Trong đây, Trưởng ban Thanh tra – Pháp chế TKV thừa nhận, các khoản TTCP có ý kiến đúng như lỗ hơn 3.311 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Điện lực TKV, do chưa được tính trong giá bán điện theo Thông tư 41/2010 của Bộ Công Thương nên hiện vẫn chưa được xử lý, dẫn tới phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá ở Tổng công ty.

Tuy nhiên, 1 số khoản yêu cầu xử lý ở kết luận của thanh tra lại đang có biện pháp tính và quan điểm khác nhau giữa hai đơn vị. Đơn cử, việc tính toán khối lượng đất đá vận chuyển trong khai thác lộ thiên gần 4.600 tỷ đồng được TKV thực hiện theo quy định chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên. Trong khi đây, TTCP lại tính theo chỉ tiêu quy định ngành mỏ và thi công, dẫn tới không thống nhất về biện pháp tính.

Do đây, Bộ Công Thương đã có hai công văn gửi TTCP thống nhất một vàih xác định của TKV là có cơ sở và số tiền này TKV đã xử lý 1 phần và có văn bản gửi TTCP yêu cầu chấp thuận 1 số nội dung theo số liệu của TKV.

Ngoài ra, kiến nghị của TTCP thu hồi về ngân sách hơn 1.872 tỷ đồng, trong đây có trên 1.635 tỷ thuế tài nguyên than, TKV cho rằng không có cơ sở do xác định không đúng đối tượng nộp và giá tính thuế. TKV đã kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúng Luật thuế tài nguyên.

Theo bà Tuyết, về khoản tiền này, Bộ Tài chính đã có 3 công văn gửi Thanh tra Chính phủ nêu rõ một vàih xác định thuế tài nguyên của TKV là thích hợp quy định. Hội giải đáp Thuế Việt Nam cũng khẳng định TKV thực hiện kê khai, nộp thuế tài nguyên thích hợp quy định. Số tiền còn lại hơn 273 tỷ đồng gồm thuế chưa đến hạn nộp, 1 số khoản khác, hiện TKV tiếp tục báo cáo giải trình và sẽ thực hiện khi có chọn lọc truy thu theo quy trình xử lý kết luận thanh tra.

Trong một vài vụ việc TTCP có ý kiến chuyển sang Cơ quan điều tra tham khảo, TKV cho hay, 1 số vụ việc là rủi ro phát sinh trong vận hành công ty và vận hành khảo sát thăm dò khoáng sản, 1 số vụ việc TKV đã thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, 1 số vụ việc đã được cơ quan pháp luật có thẩm quyền xử lý.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/