Từ 1/4, hoa quả xuất sang Trung Quốc phải cung cấp thông tin truy xuất

Từ 1/4, công ty xuất khẩu hoa quả từ Việt Nam sang Quảng Tây, Trung Quốc cần lưu ý cung cấp thông truy xuất lý do chất lượng sản phẩm.

Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, gần đây, qua phản ánh của những công ty Trung Quốc nhập khẩu hoa quả từ Việt Nam, Vụ nhận được tài liệu về đề nghị truy xuất lý do của cơ quan quản lý Quảng Tây đối có hoa quả xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc qua những cửa khẩu nhập khẩu hoa quả thuộc địa bàn Quảng Tây.

Ảnh minh họa

Theo đây, kể từ ngày 01/4/2018, những công ty Trung Quốc nhập khẩu hoa quả từ Việt Nam khi làm thủ tục xin “Giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập khẩu” ở cơ quan quản lý kiểm nghiệm, kiểm dịch nhập khẩu Quảng Tây cần cung cấp thêm “hình ảnh chụp bao bì chứa tài liệu truy xuất lý do chất lượng sản phẩm”.

Thông tin bao gồm: tên sản phẩm hoa quả; lý do xuất xứ; tên hoặc mã số nhà xưởng đâyng gói bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Doanh nghiệp có thể dán thêm nhãn để bổ sung những tài liệu kể trên đồng thời có mã vạch, QR code hoặc tem chống hàng giả để có thể kiểm tra bất cứ khi nào.

Vụ Thị trường châu Á- châu Phi thông báo để những công ty xuất khẩu hoa quả của Việt Nam được biết và chủ động phối hợp có công ty nhập khẩu của Trung Quốc trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu ở cửa khẩu của Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/