Từ 15/1/2019, giảm nhiều mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh thực phẩm

Mức phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu phân tích lần đầu, phân tích mở rộng sẽ chỉ còn 28,5 triệu đồng/lần/đơn vị thay vì 32 triệu đồng như quy định cũ….
Từ 15/1/2019, giảm nhiều mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh ngành an toàn thực phẩm. (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư số 117/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nhiều mức phí thẩm định được giảm so có trước.

Theo đây, đáng chú tâm ở quy định mới, mức phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ) quy định tối đa là 2,5 triệu đồng/lần/cơ sở (theo quy định cũ là 3 triệu đồng/lần/cơ sở). Trong đây, mức phí thẩm định đối có cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) là 0,5 triệu đồng/lần/cơ sở; mức phí thẩm định đối có cơ sở sản xuất khác được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 2,5 triệu đồng/lần/cơ sở.

Mức phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu phân tích lần đầu, phân tích mở rộng là 28,5 triệu đồng/lần/đơn vị thay vì mức 32 triệu đồng/lần/đơn vị theo quy định cũ.

Mức phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm phân tích lại là 20,5 triệu đồng/lần/đơn vị thay vì 22,5 triệu đồng/lần/đơn vị theo quy định cũ.

Tương tự, mức phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên một vài chất liệu khác và tin tức trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế là 1,1 triệu đồng/lần/sản phẩm, thấp hơn so có quy định cũ 100.000 đồng/lần/sản phẩm.

Ngoài quy định về quản lý, sử dụng phí ở khoản 1, khoản 2 như Thông tư số 279, Thông tư số 117 bổ sung quy định: Trường hợp tổ chức thu phí là công ty, tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức thu phí. Tổ chức thu phí được giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí và phải khai, nộp thuế giá trị tăng thêm, thuế lương công ty theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu phí thực hiện lập và giao hoá đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn.

Thông tư số 117 có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2019.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/