Home Blog Tỷ phú tiêu tiền: Mỗi ngày chi 1,8 tỷ giải khuây, riêng vệ sinh 6 triệu/ngày