UBCKNN ra “tối hậu thư” cho hai công ty của Bầu Đức

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước vừa gia hạn thời gian mở bán báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán đối có hai công ty của Bầu Đức, trước đây 2 công ty này đã bị cảnh báo.

Ngày 26/2, ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ giám sát công ty đại chúng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này vừa gia hạn thời gian mở bán báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán đối có Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) và Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HoSE: HNG).

Theo đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho hai công ty nói trên được gia hạn thời gian mở bán báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán theo quy định ở Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp mở bán tài liệu trên phân khúc chứng khoán.

Hai công ty của Bầu Đức rất hay bị nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu hai công ty này mở bán tài liệu về việc gia hạn thời gian mở bán báo cáo tài chính trên trang tài liệu điện tử của công ty cũng như thực hiện mở bán báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất.

Nếu không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ mở bán tài liệu, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tham khảo xử lý theo quy định.

Ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc HAGL cho biết, công ty đang phối hợp cộng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đồng thời cam đoan đã đi vào hoạt động báo cáo tài chính năm 2017 trước ngày 31/3/2018. Tương tự, bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc HAGL Agrico cho biết sẽ đã đi vào hoạt động báo cáo chính năm trước thời hạn này.

Trước đây, ngày 8/2/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có văn bản nhắc nhở HAGL và HAGL Agrico về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm không ngừng nghỉ.

Nếu tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính năm thứ 3, tức năm 2017, thì cổ phiếu của công ty này sẽ rơi vào hiện trạng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/